Dobrodošli na našem novem spletnem mestu. Želimo vam lep obisk.

Programski dokumenti za obdobje 2021 – 2027

SLOVENIJA 2030: Pripravljeni na izzive prihodnosti

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo smo v Sloveniji uresničili številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države. Izvajanje finančne perspektive 2014-2020 se počasi zaključuje, zaključili smo tudi pripravo Načrta za okrevanje in odpornost, zato smo s polnimi močmi zakorakali v pripravo programskih dokumentov za novo obdobje 2021-2027. Ker se zavedamo, da je mogoče dobre rešitve, ki bodo omogočile blaginjo vseh državljank in državljanov, pripraviti zgolj, če združimo moči, vas vljudno vabimo k sodelovanju.

Skupaj oblikujmo prihodnost in razvoj Slovenije v tem desetletju!

Slika sodelovanja

Novice:

Prvi krog posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021-2027 uspešno zaključen

Ljubljana, 22. december 2021- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je danes zaključila s prvim krogom posvetovanja z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021–2027.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in sodelavec Josip Mihalic sta se sestala s predstavniki Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenja občin Slovenije (ZOS) in Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA GIZ). Orisala sta časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. Sledila je razprava, v okviru katere sta skupaj s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za infrastrukturo ter Ministrstva za okolje in prostor odgovarjala na vprašanja, ki so v največji meri naslavljala tematiko teritorialnih mehanizmov.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na posvetu s predstavniki nevladnih organizacij

Ljubljana, 15. december 2021- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) zaključuje s prvim krogom posvetovanja z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021–2027. 

Na današnjem posvetu so sodelovali predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij – CNVOS. Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je uvodoma orisala časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. S sodelavko Tjašo Štamcar sta nato s predstavniki nevladnih organizacij podrobno obravnavali Sporazum o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti in izhodišča operativnega programa kohezijske politike 2021–2027. 

Sledila je produktivna debata, v katero so se vključili tudi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Razprava je naslavljala vse cilje večletnega finančnega okvirja 2021–2027, s posebnim poudarkom na kreativnosti in digitalni preobrazbi.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na posvetu z Energetsko zbornico Slovenije

Ljubljana, 14. december 2021 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko preko posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvirja 2021–2027 oblikuje ukrepe kohezijske politike.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in sodelavka Tjaša Štamcar sta s člani Upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije ter Skupine za energetski prehod in evropska sredstva, ki deluje v okrilju zbornice, podrobno obravnavali Sporazum o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti in izhodišča operativnega programa kohezijske politike 2021–2027. Razvila se je produktivna debata, v okviru katere sta sodelavki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki so se jima pri odgovarjanju pridružili Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo s sodelavci iz Direktorata za energijo in Direktorata za trajnostno mobilnost in politiko, odgovarjali na vprašanja in beležili predloge članov EZS. Debata in vprašanja so naslavljala predvsem področja OVE, trajnostne mobilnosti, alternativnih goriv ter energetskega prehoda in možnosti podpore iz evropske kohezijske politike za zelene energetske projekte.

Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs v Državnem svetu RS o evropskih sredstvih v Sloveniji do 2030

Ljubljana, 8. december 2021- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) se s ciljem oblikovanja ukrepov kohezijske politike posvetuje z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvirja 2021–2027.

Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs sta v Državnem svetu RS predstavila trenutno stanje črpanja VFO 2014–2020, časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. Državne svetnice in svetnike sta seznanila s Sporazumom o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti in izhodišči Operativnega programa kohezijske politike 2021-2027.

Predstavitvi je sledila razprava, v kateri so minister, državna sekretarka in Sibil Klančar, vodja Službe za razvojna sredstva z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, odgovorili na vprašanja in predloge svetnic in svetnikov, ki so naslavljala predvsem kohezijska sredstva kot enega glavnih razvojnih naložbenih virov države ter alokacijo sredstev za krepitev gospodarstva. 

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na posvetu z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju okolja, energetike in prometa

Ljubljana, 7. december 2021 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) nadaljuje s posvetovanji z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvirja 2021–2027. Na današnjem posvetu so sodelovali predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja, energetike in prometa.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je uvodoma orisala časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. S predstavniki nevladnih organizacij so nato podrobno obravnavali Sporazum o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti in izhodišča operativnega programa kohezijske politike 2021-2027. Sledila je produktivna debata, v katero so se vključili tudi Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, s sodelavci iz Direktorata za energijo in Direktorata za trajnostno mobilnost in politiko. Razprava se je osredotočala predvsem na okoljski vidik vlaganj v promet in trajnostno mobilnost ter energetiko in obnovljive vire energije.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs

Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na posvetu s predstavniki iz Zahodne kohezijske regije

Ljubljana, 3. december 2021- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je danes izvedla tretjega v nizu posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021–2027 s predstavniki kohezijske regije Zahodna Slovenija, katerega cilj je oblikovanje ukrepov kohezijske politike.

Minister Zvone Černač je v uvodni predstavitvi orisal trenutno stanje črpanja VFO 2014–2020, časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in sodelavke pa so nato s predstavniki regije podrobno obravnavali Sporazum o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti in izhodišča operativnega programa kohezijske politike 2021-2027. Načrt izvajanja mehanizmov teritorialnega sodelovanja je podrobneje predstavil dr. Robert Drobnič, v. d. direktorja Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Minister in državna sekretarka sta najprej odgovorila na vprašanja, ki smo jih na SVRK prejeli od Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, nato pa odprla razpravo. Predstavniki regije so v okviru razprave naslovili predvsem obseg sredstev, ki je namenjen Zahodni kohezijski regiji, in spremembo stopnje sofinanciranja, mehanizme teritorialnega sodelovanja in poenostavitev izvajanja VFO ter zmanjševanje administrativnih ovir.

Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na posvetu z deležniki iz Vzhodne kohezijske regije

Ljubljana, 1. december 2021- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko nadaljuje z izvajanjem prvega kroga posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021–2027, katerega cilj je oblikovanje ukrepov kohezijske politike.

Na današnjem posvetu je preko video povezave sodelovalo več kot 200 predstavnikov kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Minister Zvone Černač je v uvodni predstavitvi orisal trenutno stanje črpanja VFO 2014–2020, časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in sodelavke pa so nato s predstavniki regije podrobno obravnavale Sporazum o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti in izhodišča operativnega programa kohezijske politike 2021-2027. V delu, ki se tiče področja regionalnega razvoja, za katerega je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je predstavitev dopolnil dr. Robert Drobnič, v. d. direktorja Direktorata za regionalni razvoj. Sledila je produktivna debata. Sodelavci  Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odgovarjali na vprašanja in beležili predloge, ki so naslavljali mehanizme teritorialnega sodelovanja in izboljšanja izvajanja VFO ter zmanjševanja administrativnih ovir.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na posvetu z vodstvom GZS in OZS

Ljubljana, 26. november 2021 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes pričela z izvajanjem prvega kroga posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvirja 2021–2027, katerega cilj je oblikovanje ukrepov kohezijske politike.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in sodelavke so s člani Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije podrobno obravnavali Sporazum o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti, izhodišča operativnega programa kohezijske politike 2021-2027 in osnutek Strategije pametne specializacije (S5). Razvila se je produktivna debata, v okviru katere so sodelavke Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odgovarjale na vprašanja in beležile predloge članov GZS in OZS. Debata in vprašanja so naslavljala predvsem Cilj 1 – Pametna Evropa, ki vključuje spodbujanje inovacij, digitalizacije, gospodarske preobrazbe in podporo malim in srednje velikim podjetjem ter cilja 2 in 3 v delih, ki se nanašajo na spodbujanje nizkoogljične tehnologije in trajnostne mobilnosti.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino