mag. Petra Potrpin Bertole

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri izvajanju evropske kohezijske politike deluje kot organ upravljanja Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS), vzpostavljenih za doseganje cilja naložbe za rast in delovna mesta. Slovenija zaveze za doseganje tega cilja opredeljuje v vsakokratnem Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike.

V Sloveniji je za izvajanje evropskih in infrastrukturnih skladov odgovoren minister, pristojen za strateške projekte, razvoj in kohezijo, aktivnosti organa upravljanja pa vodi direktor Urada za kohezijsko politiko, ki je neposredno odgovoren ministru. V Službi organa upravljanja izvajamo naloge splošnega upravljanja za uresničevanje ciljev evropske kohezijske politike, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda Evropske unije. Spremljamo sistem upravljanja in nadzora ter redno poročamo Evropski komisiji in drugim deležnikom. Skrbimo za finančno upravljanje, usklajujemo in spremljamo domače in tuje revizije sistema upravljanja ter posameznih projektov in programov. Pripravljamo spremembe in dopolnitve programskih dokumentov, ki se nanašajo na upravljanje sredstev evropske kohezijske politike ter gradiva za seje odbora za spremljanje izvajanja vsakokratnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino