Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Celostne teritorialne naložbe

Trajnostni razvoj mest za obravnavanje gospodarskih, okoljskih, podnebnih, demografskih in socialnih izzivov podpira teritorialni razvoj na podlagi teritorialnih strategij pri čemer so v ospredju mestne občine. Posebna pozornost se nameni reševanju okoljskih in podnebnih izzivov, zlasti prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050, izkoriščanju potenciala digitalnih tehnologij za inovacije, revitalizaciji mestnih območij (socialni, gospodarski) in podpori razvoju mestnih območij.

Naložbe na področju trajnostnega urbanega razvoja se bodo s sredstvi, namenjenimi izvajanju mehanizma CTN, lahko izvajale v vseh 12 mestnih občinah: Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Celje, Novo mesto, Velenje, Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Krško. Podprte bodo naložbe, ki v največji meri prispevajo k realizaciji ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin in k realizaciji ciljev ter kazalnikov Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.


Starejše verzije

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino