Celostne teritorialne naložbe

Ukrepi za zagotavljanje trajnostnega urbanega razvoja temeljijo na načelu izkoriščanja notranjega potenciala urbanih območij z zagotavljanjem gospodarske rasti, skladne z varovanjem okolja in razvojem človeških virov. Dobro funkcionalno sodelovanje ter povezovanje urbanih središč med seboj in z okolico zagotavlja prenos znanj in dobrih praks ter posledično prispeva h krepitvi partnerstev za trajnostni urbani razvoj. 
 
Vsebina poglavja za finančno obdobje 2021-2027 je še v fazi usklajevanja na ravni EU.


Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino