Predhodne pogojenosti

Z namenom povečanja učinkovitosti naložb so bile kot nov element evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 uvedene t. i. predhodne pogojenosti. Gre za bistveni mehanizem za zagotavljanje ustreznega okvira za optimizacijo uporabe virov in hkrati za podporo prenosu pravnega reda Unije v nacionalno zakonodajo.

Veljavna predhodna pogojenost pomeni konkreten in natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito doseganje posebnega cilja naložbene prednostne naloge Unije in je neposredno in resnično povezan z doseganjem tega cilja ter nanj neposredno vpliva.

Dokumenti za finančno obdobje 2021-2027 so še v pripravi.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino