Poročila, vrednotenja in javnomnenjske raziskave

Načrt vrednotenja izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2021-2027 je strateški dokument, ki se opravi za izboljšanje kakovosti zasnove in izvajanja programov ter oceno njihove uspešnosti, učinkovitosti in vpliva. Vpliv programov se ovrednoti v luči poslanstva posameznega sklada ESI v zvezi s ciljnimi vrednostmi v okviru strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter upoštevanju obsega programa v povezavi z BDP ter cilji na področju brezposelnosti.

Dokumenti za finančno obdobje 2021-2027 so še v pripravi.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino