Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Prepoznavnost, preglednost in komuniciranje

Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v obdobju 2021-2027 (Različica 1.0) so osnovni dokument, v pomoč pri izvajanju ukrepov prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja.
Kot obvezni element označevanja vseh ukrepov se uporablja emblem EU, v skladu s Prilogo IX Uredbe 2021/1060/EU.

 • Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v obdobju 2021-2027 (Različica 1.0), (docx, pdf)
 • Emblem EU z izjavo o financiranju je prikazan na naslednje načine (slovenska in angleška različica):

Podrobnejše smernice o uporabi emblema EU so na voljo tukaj, v slovenskem jeziku tukaj.

Pravilni različici emblema EU in izjave o financiranju lahko prenesete tudi iz prenosnega centra za vizualne elemente.

Pravila o komuniciranju in prepoznavnosti v okviru programov financiranja Evropske unije za obdobje 2021–2027, Smernice za države članice so na voljo tukaj, v slovenskem jeziku tukaj.

____

Kratki povzetki pravil o komuniciranju in prepoznavnosti v obliki smernic pa izpostavljajo:

 1. Vsi prejemniki sredstev morajo navesti izvor prejetih sredstev EU in zagotoviti njihovo prepoznavnost.
 2. Predstaviti povezavo s prednostnimi nalogami EU (odvisno od programa).
 3. Pripraviti posebne komunikacijske dejavnosti (odvisno od programa)
 4. Prikazati emblem EU pravilno in na vidnem mestu.
 5. Uporabiti emblem EU z izjavo o financiranju, v kateri je navedena podpora EU.
 6. Uporabiti točne informacije.
 7. V komuniciranje vključiti organ, ki dodeli sredstva/EU (odvisno od programa).
 8. Upoštevati, da odhodki za komuniciranje in prepoznavnost na splošno spadajo med upravičene stroške.
 9. Dovoliti EU, da uporablja komunikacijsko gradivo.
 10. Pričakovati znižanje finančne podpore v primeru neupoštevanja pogodbenih obveznosti.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino