Aktualen

COVID19 – Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev v času epidemije in zmanjševanje njenih posledic

Naročnik

MDDSZ

Operativni program

OP 2014-2020

Razpisana vrednost

1.925.000,00 €

Prispevek EU

1.925.000,00 €

Veljavno (Od - Do)

13.03.2020 - 30.04.2022

Datum objave

19.06.2020

Št. uradnega lista

89

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino