Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Aktualen

Javni razpis za izvajanje operacije Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva

Razpisovalec

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Operativni program

Sklad za azil, migracije in vključevanje

Razpisana vrednost

121.600,00 €

Prispevek EU

109.440,00 €

Veljavno (Od - Do)

14. 6. 2024 - 22. 7. 2024 do 12.00

Datum objave

14. 6. 2024
Predmet operacije je izvajanje podpore mladoletnikom brez spremstva v Republiki Sloveniji, ki so nastanjeni v kapacitetah Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Mladoletniki brez spremstva so otroci, ki so na ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali zakonitih zastopnikov, kakor to določa področna zakonodaja.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino