Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Aktualen

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+

Razpisovalec

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Operativni program

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji

Razpisana vrednost

19.999.875,00 €

Prispevek EU

14.299.910,60 €

Veljavno (Od - Do)

29. 3. 2024 - 6. 5. 2024 do 15.00

Datum objave

29. 3. 2024
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov socialne aktivacije+ (v nadaljevanju: SA+), v okviru katerih se bodo izvajali programi SA+, in ki bodo zagotavljali povezovanje slednjih z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov SA+ se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino