About us

Slovenia’s EU Cohesion Policy Programme 2021-2027

Every EU-funded project has been our guest.

mag. Mojca Aljančič

Generalna direktorica Direktorata za kohezijo

Matjaž Dragar

namestnik v. d. generalne direktorice Direktorata za kohezijo

Nataša Zalar

Vodja Sektorja za upravljanje

Dijana Pirc

Vodja Sektorja za sklade

Marko Hren

Vodja Sektorja za koordinacijo pametne specializacije

Bojan Perić

Vodja Sektorja za informacijsko podporo


Interreg programmes

Every EU-funded project has been our guest.

mag. Mojca Aljančič

Generalna direktorica Direktorata za kohezijo

Matjaž Dragar

namestnik v. d. generalne direktorice Direktorata za kohezijo

Aleš Mrkela

Vodja Sektorja za upravljanje čezmejnih programov


European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund – Programme for Slovenia


EU Home Affairs Funds


Programme for the Elimination of Material Deprivation in the Republic of Slovenia


Common Agricultural Policy

Hi, my name is EMA, how can I help you?

Skip to content