Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

4. Seja Odbora za spremljanje P ESPRA 2021-2027

V torek, 28. 5. 2024, je MKGP kot organ upravljanja Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 organiziral 4. sejo Odbora za spremljanje.

Na seji smo članom in namestnikom predstavili spremembe v imenovanju članstva, napredek pri izvajanju programa, aktivnosti za krepitev usposobljenosti upravičencev, spremljanje horizontalnih omogočitvenih pogojev, spremembo meril za izbor operacij ter dosedanje komunikacjske aktivnosti v okviru izvajanja P ESPRA 2021-2027. Seje Odbora sta se udeležila tudi predstavnika Evropske komisije, ki sta pristojna za Slovenijo.

Članom in namestnikom ter predstavnikom Evropske komisije se za udeležbo na seji iskreno zahvaljujemo.

Skupinska fotografija udeležencev na 4. seji Odbora za spremljanje programa Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027
Fotografija iz sestanka 4. seje Odbora za spremljanje programa Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027
Omizje na 4. seji Odbora za spremljanje programa Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino