Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Program evropske kohezijske politike 2021-2027

Slika prikazuje naslovnico povzetka Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji z osrednjim grafičnim elementom s šestimi cilji politik.

Kratko o programu

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo smo v Sloveniji uresničili že številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države. V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo ključnega pomena ukrepi v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih priložnosti ter pospešitve prehoda v visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, s končnim ciljem kakovostnega življenja za vse. Temu bodo namenjena evropska kohezijska sredstva v obdobju do leta 2027, z možnostjo koriščenja do leta 2029, v višini 3,2 milijarde evrov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino