Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Instrument za povezovanje Evrope

Grafični prikaz prevoznih sredstev v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope

Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE, angleško Connecting Europe Facility – CEF), je spodbujati naložbe na vseevropskih omrežjih v sektorjih prometa, energije in telekomunikacij. Ti projekti bodo olajšali čezmejne povezave, spodbudili večjo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter podpirali vzpostavitev bolj konkurenčnega, trajnostnega in socialnega evropskega gospodarstva. Hkrati se aktivnosti usmerja v boj proti podnebnim spremembam.

Pravna osnova za delovanje IPE je Uredba (EU) 2021/1153, ki je bila sprejeta v juliju 2021. Ta uredba opredeljuje cilje IPE, proračun za obdobje 2021–2027, načine financiranja s strani Evropske unije ter pravila za zagotavljanje finančnih sredstev. Uredba nadomešča prejšnji (EU) 1316/2013 in (EU) 283/2014, ki sta urejali IPE v obdobju 2014-2020, pri čemer so nova pravila začela veljati 1. januarja 2021.

IPE za obdobje 2021-2027 je namenjen podpori ključnim projektom na področjih prometa, digitalne in energetske infrastrukture, s skupnim proračunom v višini 33,71 milijard evrov. Sredstva so razdeljena po sektorjih, največ za promet 25,81 milijarde evrov, vključno z 11,29 milijarde evrov za kohezijske države, za energetska omrežja je namenjenih 5,84 milijarde evrov ter digitalni infrastrukturi 2,07 milijarde evrov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino