Stran je v izdelavi. Hvala za razumevanje.

O Instrumentu za povezovanje Evrope

Namen Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE, ang. Connecting Europe Facility – CEF) je pospešiti naložbe na področju vseevropskih omrežij v sektorjih prometa, energije in telekomunikacij, ki bodo olajšale čezmejne povezave, spodbudile večjo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter prispevale k bolj konkurenčnemu in trajnostnemu socialnemu tržnemu gospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam.

Pravna podlaga in proračun

Uredba (EU) 2021/1153 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za obdobje 2021-2027 je bila sprejeta julija 2021. Uredba določa cilje IPE, proračun za obdobje 2021–2027, oblike financiranja Evropske unije iz tega instrumenta in pravila za zagotavljanje financiranja. Prav tako razveljavlja Uredbo (EU) 1316/2013 in Uredbo (EU) 283/2014, ki sta urejali IPE v finančnem obdobju 2014-2020. Nova pravila veljajo od 1. januarja 2021.

IPE 2021-2027 je namenjen podpori naložbam v ključne projekte na področju prometa, digitalne in energetske infrastrukture, s skupnim proračunom 33,71 milijard evrov.

Proračuni za vsak sektor je:

promet: 25,81 milijard evrov, ki vključuje tudi 11,29 milijard evrov za kohezijske države,

energija: 5,84 milijard evrov,

digitalno: 2,07 milijard evrov.


Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino