Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Instrument za povezovanje Evrope – PROMET

Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) na področju prometa je spodbujati razvoj povezanega, učinkovitega, multimodalnega in visokokakovostnega prometnega sistema po vsej EU.

S spodbujanjem razvoja Vseevropskega prometnega omrežja (angleško Trans-European Transport Network – TEN-T) se izboljšuje učinkovitost prometnega sistema brez fizičnih vrzeli, ozkih grl ali manjkajočih povezav. IPE si prav tako prizadeva zmanjšati okoljski vpliv prometa in povečati varnost in odpornost omrežja. Zajema železnice, notranje vodne poti, pomorske plovne poti in ceste, ki povezujejo mestne vozlišča, pomorske in notranje pristanišča, letališča ter terminale.

Iz evropskega proračuna bo preko razpisov Evropske komisije financirano izvajanje obsežnih železniških in drugih projektov, podprti bodo prometni infrastrukturni projekti, ki bodo izboljšali vojaško mobilnost v okviru Evropske unije, ter projekti, ki bodo prispevali  k izpolnjevanju zavez glede digitalizacije in trajnostni prometnega sistema.

Več o programu Instrument za povezovanje Evrope in razpisih Evropske komisije lahko pridobite na Ministrstvu za infrastrukturo, ki je Nacionalna kontaktna točka za področje prometa.

Za dostop do spletne strani kliknite tukaj.

Na sliki je prikazanih devet koridorjev jedrnega omrežja, od katerih dva potekata skozi Slovenijo (Sredozemski koridor in koridor Baltik–Jadran)
Na sliki je prikazanih devet koridorjev jedrnega omrežja, od katerih dva potekata skozi Slovenijo (Sredozemski koridor in koridor Baltik–Jadran)

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino