Stran je v izdelavi. Hvala za razumevanje.

Instrument za povezovanje Evrope – PROMET

V prometnem sektorju bo program spodbujal medsebojno povezana in multimodalna omrežja za razvoj in posodobitev železniške, cestne, pomorske infrastrukture in celinskih plovnih poti ter zagotavljanje varne in varovane mobilnosti. Prednost daje nadaljnjemu razvoju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) s poudarkom na manjkajočih povezavah in čezmejnih projektih z evropsko dodano vrednostjo. 1,56 milijard evrov proračuna za promet bo namenjenih financiranju velikih železniških projektov med kohezijskimi državami, 1,69 milijard evrov pa bo namenjenih zagotavljanju dvojne, civilno-vojaške rabe prometne infrastrukture, ki bo prilagojena za izboljšanje vojaške mobilnosti v EU.

Na sliki je prikazanih devet koridorjev jedrnega omrežja, od katerih dva potekata skozi Slovenijo (Sredozemski koridor in koridor Baltik–Jadran)
Na sliki je prikazanih devet koridorjev jedrnega omrežja, od katerih dva potekata skozi Slovenijo (Sredozemski koridor in koridor Baltik–Jadran)

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino