Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Kategorija: Brez kategorije

IC Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo

Naslovnica O šoli Izobraževalni center Piramida Maribor je osrednji izobraževalni center na področju živilstva in prehrane v SV Sloveniji. Prav zaradi pomena našega centra smo na šoli postavili odlične temelje za izobraževanje za tiste poklice, ki so bili, so in bodo zmeraj nepogrešljivi. To so poklici pek, slaščičar in mesar, za katere smo skupaj začrtali … Continued

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Naslovnica O šoli Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije. Izvajamo štiri samostojne vzgojno-izobraževalne programe: • program predšolska vzgoja v 16 oddelkih, • program gimnazija v 4 oddelkih, • program umetniška gimnazija – plesna smer, modul B: sodobni ples v 4 oddelkih, • … Continued

Gimnazija Nova Gorica

Naslovnica O šoli Gimnazija Nova Gorica je slovenska gimnazija s sedežem na Delpinovi ulici v središču Nove Gorice. Ima eno najdaljših šolskih tradicij v Sloveniji, ki pa jo je prekinila 1. svetovna vojna s posledično Rapalsko razmejitvijo in fašističnim preganjanjem slovenskega jezika in šolstva. Po 2. svetovni vojni se je ob gradnji Nove Gorice ustanovila … Continued

Gimnazija Ormož

Naslovnica O šoli Gimnazija Ormož je pričela delovati leta 1998 za potrebe današnjih treh občin; to so Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž.  Izobraževala je samo za program splošna gimnazija. V šolskem letu 2014/2015 smo na predlog MIZŠ pridobili  dodatno razmestitev srednjega strokovnega programa predšolska vzgoja. Šola se je v času … Continued

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper

Naslovnica O šoli Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper ima več kot 60-letno tradicijo izobraževanja, saj se je prvo izobraževanje ekonomskih kadrov v Kopru začelo leta 1955. Na šoli izobražujemo dijake v programih Ekonomska gimnazija, Ekonomski tehnik, Ekonomski tehnik PTI, Administrator in Trgovec. Izvajamo tudi Poklicni tečaj v programu ekonomski tehnik. Poleg rednega izobraževanja šola organizira tudi … Continued

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

Naslovnica O šoli Strokovni izobraževalni center Ljubljana je poklicna in strokovna šola, ustanovljena leta 1962.  Naše poslanstvo je priprava dijakov na trg dela in nadaljnje izobraževanje. Šolo sestavljajo tri organizacijske enote: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Medpodjetniški izobraževalni center in Avtošola Ježica.  Šola ponuja izobraževalne programe na področju logistike, tekstila in strojništva. Letno se … Continued

Srednja tehniška šola Koper

Naslovnica O šoli Srednja tehniška šola Koper je  šola z več kot 60. letno tradicijo. Na šoli je okoli 800 dijakov v starosti od 15- 21 let.  Vizija šole je postati članica skupine kakovostnih šol z visoko strokovno usposobljenim kadrom in odlično opremo, ki bo nudila kvalitetno poklicno, tehniško in višješolsko izobraževanje mladine in odraslih, … Continued

Biotehniška šola Šempeter

Naslovnica O šoli Biotehniška šola je ena izmed sedmih enot Šolskega centra Nova Gorica.  Šola z dijaškim domom je locirana v Šempetru pri Gorici. Obiskuje jo  370 dijakov, v dijaškem domu biva 90 dijakov. Šolska stavba leži v prijetnem okolju, obdana je z naravo in delom šolskega posestva. Dijaki se na naši šoli vpisujejo v … Continued

Informacije

Naslovnica Informacije Šole in projekti Izobraževalni kotiček Novice Osnovne informacije Spodaj najdete nekaj osnovnih informacij, vezanih na izvedbo pilotnega projekta ASOC v Sloveniji za šolsko leto 2023/2024.  Predvidena je izvedba štirih srečanj z učiteljicami in učitelji preko spleta in zaključnega dogodka, ki je namenjen tudi sodelujočim dijakinjam in dijakom. Na zaključnem dogodku, ki bo potekal … Continued

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2023

Z evropskimi sredstvi pišemo dobre zgodbe, predstavite svojo!

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino