Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Drama mama

O ekipi Drama mama

Dijaki 2E razreda SVŠGUGL

Ekipo Drama mama sestavljajo dijakinje in dijaki 2E razreda splošnega oddelka gimnazijskega programa Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana. 

V projektu Pomladimo dramo sodeluje vseh 28 dijakov našega razreda. Skupaj smo se odločili za ime skupine Drama mama, ker sodelujemo v projektu v povezavi z dramo in smo tudi na šoli tesno povezani z dramskimi dejavnostmi. Na naši šoli pogosto uprizarjajo dramske predstave, ki si jih radi ogledujemo. Za sodelovanje v projektu so nas navdihnili profesorji ter filmske in dramske izbirne vsebine. Projekt povezuje naše skupne interese in nas povezuje kot razredno skupino. 

 

O projektu spremljanja:
Pomladimo Dramo!

Projekt se osredotoča na povečanje zaposlovanja mladih, starih od 15 do 29 let, z namenom izboljšanja situacije v gledališkem sektorju. Cilj je omogočiti mladim prvo zaposlitev in hkrati posredovati bogato znanje ter izkušnje v specifičnih gledaliških poklicih. SNG Drama, ki se sooča s kadrovsko podhranjenostjo in problemom staranja ansambla, namerava okrepiti ansambel z mladimi energijami. Ključne dejavnosti projekta vključujejo vključitev petih mladih oseb v delovni proces SNG Drame med leti 2018 in 2021. Projekt sledi načelom participacije mladih, trajnostnega razvoja, medgeneracijske solidarnosti, socialnega vključevanja, enakih možnosti med spoloma, strpnosti ter preprečevanja diskriminacije. Cilj operacije je ne le zagotoviti zaposlitev mladim, temveč tudi kakovostno in dostojno zaposlitev v skladu s standardi Mednarodne organizacije dela (ILO). SNG Drama ocenjuje, da bo ob zaključku projekta ostalo zaposlenih 75 % vključenih mladih, kar kaže na pozitivne kratkoročne učinke na zaposlovanje mladih v gledališkem sektorju.

Blog zapisi

KAKO SMO ZAČELI

Izbranega projekta smo se lotili po naslednjih korakih:

1. korak : lotili smo se izdelave spletnih strani in družbenih profilov,

2. korak : prebrali smo prejeto gradivo, prebrali smo podatke na spletu,

3. korak: del skupine je pripravil članke, ki smo jih objavili na naših spletnih portalih.

Odločili smo se za spremljanje projekta, ki podpira mlade, da lahko razvijajo svoj talent.
logo drama mama
Dijakinje in dijaki

NAŠE PRVE UGOTOVITVE

Nove zaposlitve Dramo kvalitetno razvijejo s pomladitvijo stalne igralske in tehnične zasedbe; strokovnim razvojem tehnične zasedbe, ki se bo usposobila pri sledenju novim uprizoritvenim tehnologijam; spremljanjem in uvajanjem novih gledaliških trendov, ki jim mladi sledijo; načrtovanju pri pridobitvi vse večjega občinstva vseh starosti. Projekt je ustvarjen z namenom, da bi ciljna skupina – brezposelni mladi, ki so v trenutku vključitve v projekt stari do 29 let – pridobila in si krepila svoje znanje, spretnosti in veščine, s pomočjo vključitve v delovni proces institucije – javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna Skupnost, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti – in pod vodstvom strokovnega mentorja razvijala delovne izkušnje na določenem delovnem mestu. Vse to bistveno pripomore k nadaljnji pridobitvi zaposlitve pri tem ali podobnem delu. Za zaposlitev osebe za polni delovni čas, je potrebno, da zaposlitev traja najmanj 12 mesecev. Financiranje zaposlitve posamezne osebe traja eno leto. Projekt Pomladimo dramo, ki ga je SNG Drama izvajala skoraj tri leta, je projekt, ki je bil najbolj v korist mladim. S tem projektom je Drama želela pridobiti novo, mlajšo ekipo. Tako so zagotovili priložnost petim mladim osebam, da delajo v eni izmed najbolj cenjenih kulturnih ustanov v Sloveniji. Namen operacije je bil reševanje težav mladih pri zaposlitvi ter zagotovitev in stalen vir prihodka za preživetje. Mladi bodo lahko razvili svoj talent in pod strokovnim vodstvom mentorjev pridobili specifična znanja in pomembne delovne izkušnje za dvig ključnih kompetenc za njihovo nadaljnjo karierno pot, bodisi kot zaposleni bodisi kot samozaposleni, s tem pa bo tudi pospešen proces njihovega osamosvajanja in osebnega razvoja. Dobili bodo priložnost, da se predstavijo pomembnim akterjem njihove bodoče kariere (kot npr. umetniški vodje, producenti, režiserji, kritiki, žiranti). Mladi bodo tako lahko razvili svoje talente, umetniški in strokovni izraz ter s tem tudi soustvarjali nova delovna mesta. V Drami bodo ostale zaposlene štiri osebe.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino