Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

e-gradovi Posavja

Z atraktivnimi digitalnimi vsebinami navdušujejo nad kulturno dediščino, bogatijo turistično ponudbo in ustvarjajo novo turistično doživetje, ki podpira zgodbo zelene butične Slovenije.

Regionalna razvojna agencija Posavje je v sklopu operacije e-Gradovi Posavja v okviru javnega razpisa “Za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19” izvajala digitalno inoviranje kulturne dediščine (v nadaljevanju KD) gradov Posavja. Predmet digitalnega inoviranja so bile sledeče enote KD: gradovi Brežice, Mokrice, Rajhenburg, Sevnica, samostan Kostanjevica na Krki ter grajski ruševini Svibno in Kunšperk. 

Digitalno inoviranje KD gradov Posavja ponuja obiskovalcem novo edinstveno doživetje, preko katerega doživljajo avtentičnost Posavja. Cilj digitalnega inoviranja KD ni bil le izdelava 3D modelov s prikazi na digitalnih medijih. Digitalne vsebine so obogatile turistično ponudbo destinacije in ustvarile novo turistično doživetje, ki podpira zgodbo zelene butične Slovenije. Obenem pa tudi širšo množico z atraktivnimi digitalnimi vsebinami navdušuje nad spoznavanjem in ohranjanjem KD in pripomore k razvoju spoštljivega odnosa do dediščine naših prednikov.

 

V sklopu projekta je bila vzpostavljena interpretacijska soba v Termah Čatež (turistično najbolj frekventna točka Posavja), imenovana “Digitalna grajska sobana”, opremljena z najsodobnejšo tehnološko opremo (hologrami, VR očala, LCD zasloni), kjer so na ogled 3D modeli gradov, opremljeni s pomembnimi zgodovinskimi in arhitekturnimi podatki, omogočen pa je tudi virtualni sprehod po gradovih. Namen sobe je navdušiti obiskovalce nad KD gradov Posavja in jih motivirati za obisk gradov.

Nastala je tudi mobilna aplikacija »Sedem veličastnih«, ki omogoča uporabnikom spoznavanje in odrivanje zgodovine ter grajskih legend na interaktiven način, kjer se uporabnik postavi v vlogo čarovniškega vajenca, aplikacija pa deluje le ob fizični prisotnosti na lokaciji gradu. V sklopu operacije je bilo oblikovano butično doživetje »Sedem Veličastnih«, ki utrjuje Posavje kot zeleno butično destinacijo za 5* doživetja, z raznolikimi, edinstvenimi in avtentičnimi turističnimi izkušnjami.

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Fotografija prikazuje projekt e-gradovi Posavja

V sklopu projekta je bil izveden cikel izobraževanj za krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu, ki je potekal v obliki 6 interaktivnih virtualnih delavnic. Izobraževanja so pokrivala sledeče tematike: dvig kakovosti ponudbe v gastronomiji, pridobitev znanja na področju identificiranja turistične ponudbe, razvoj butične ponudbe, komunikacija, pristopi zelenega okolja in ohranjanje ter prezentacije kulturne dediščine. Tematike izobraževanj so bile vezane na zagotavljanje butične, kakovostne, izvirne in inovativne turistične izkušnje oz.
storitve. Št. udeležencev na 6 delavnicah: 304 udeleženci (virtualna izvedba) in več kot 2000 ogledov zadnje delavnice na temo ohranjanje in prezentacije kulturne dediščine na FB kanalu.

Izvedeni sta bili tudi 2 strokovni regijski konferenci, vezani na zagotavljanje butične, kakovostne, izvirne in inovativne turistične izkušnje oz. storitve, ki sta imeli skupno preko 60 udeležencev v živo ter več kot 3000 virtualnih ogledov.

Študijska tura za novinarje, 25. oktober 2023

PROGRAM DOGODKA

Lokacija: Terme Čatež, interpretacijska soba e-Gradov in grad Rajhenburg

Promocijski dogodek projekta e-Gradovi Posavja bo potekal v obliki študijske ture za novinarje. Študijska tura se bo pričela v interpretacijski sobi e-Gradov Posavja, ki se nahaja v Termah Čatež.
Udeleženci študijske ture si bodo ogledali Digitalno grajsko sobano s 3D modeli in virtualnimi 360-stopinjskimi posnetki e-Gradov Posavja.

Študijska tura se bo nadaljevala z okroglo mizo na gradu Rajhenburg.
Namen okrogle mize bo izpostavitev ključnih dosežkov in rezultatov projekta e-Gradovi Posavja,
v obliki pogovora z upravljalci gradov in LTO-ji z območja Posavja, ki so sodelovali v procesu digitalnega inoviranja kulturne dediščine
gradov Posavja in pri razvoju butičnega doživetja »Sedem veličastnih«. Študijska tura se bo zaključila s pogostitvijo ali kosilom v restavraciji A3 na gradu Rajhenburg.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino