Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

SIH bike

O ekipi SIH bike

Dijaki Srednje ekonomsko poslovne šole Koper

Ekipo SIH bike sestavlja 29 dijakov 1.A razreda Srednje poslovno ekonomske šole Koper. Kratica SIH bike označuje 3 države: Slovenijo, Hrvaško in Italijo.

 

O projektu spremljanja:
INTERBIKE II Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike

Projekt spodbuja kolesarjenje kot trajnostno obliko mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanje turističnih znamenitosti čezmejnega območja z multimodalnimi storitvami prevoza koles z avtobusom in ladjo na območjih slovenske Istre, Furlanije – Julijske krajine in vzhodnega Veneta, z novim odsekom kolesarske poti ter novimi označbami.

Blog zapisi

KAKO SMO ZAČELI

Projekt smo začeli z uvodnim prvim predavanjem o spoznavanju kohezijske politike in predstavitvijo projekta ASOC. Spoznali smo cilje in namen projekta. V nadaljevanju smo se seznanili s temami in naša prva naloga je bila izbira projekta za spremljanje. Najprej smo v skupinah izbrali projekte, ki so nam bili najbolj zanimivi, ustvarili smo ožji izbor in po pregledu predlogov skupin se nas je največ odločilo za projekt  Interbike II.

Nato smo se lotili razdelitve nalog oziroma vlog. Predlagali smo posameznike za vlogo voditelja bloga, disajnerja, analitičarja, programerja, voditelja družbenega omrežja in pripovedovalca zgodbe ter vodjo projekta.

Naše delo smo tudi foto dokumentirali. 

Z izborom imena spremljanja projekta nismo imeli večjih težav, idej in viharjenja je bilo veliko, na koncu pa smo ustvarili ime: Pedalomanija po Istri,kar pomeni, da gre za bicikliranje po Istri.

Skupina zadolžena za blog je z vodjo sestavljala tekste za objavo na blogu. Dizajnerji zadolženi za blog so imeli veliko dela, saj so med številnimi idejami morali izbrati in izdelati končno verzijo najbolj kreativnega logotipa. Z nekaterimi digitalnimi programi za izdelavo bloga in navodili za njihovo izdelavo so se srečali prvič in je bil to velik izziv, vendar se ga niso ustrašili in nalogo odlično opravili.

Projekt je Interreg projekt, vodilni partner projekta je Regionalni razvojni center Koper, projektni partnerji pa so Mestna občina Koper, Comune di Monfalcone, GAL VeneziaOrientale, Regijska razvojna agencija ROD. Projekt smo izbrali, ker gre za  trajnostna mobilnost, ker na tak način lahko zmanjšamo emisije co2) in ker krepi čezmejno sodelovanje, omogoča izmenjavo idej in izkušenj in nas tako povezuje s sosednjo državo.

Dijaki v razredu, SEŠP Koper
Z raziskavo želimo ugotoviti koliko in kako smo pripravljeni posamezniki prispevati k bolj trajnostnemu pristopu, saj je cilj projekta trajnostna oblika mobilnosti, kar pomeni uporabo koles tako pri vsakodnevnih opravkih, kot pri odkrivanju novih destinacij ali zgolj zaradi zdravstvenih razlogov.
Logotip skupine SIH bike
Dijakinje in dijaki 1.A

NAŠE PRVE UGOTOVITVE

Projekt – INTER BIKE II je bil odobren na javnem razpisu Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 na tematskem področju nizkoogljičnih strategij. Namenjen je spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. Vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper, sodelujejo pa še Mestna občina Koper, Občina Tržič (Monfalcone), Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščinain Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta VEGAL.Projekt spodbuja lokalne oblasti in ostale deležnike k tesnejšemu sodelovanju pri prostorskem in prometnem načrtovanju ter razvoju turizma, med rezultati projekta Interbike II je mreža kolesarskih poti Bike Alpe-Adria. 

Vzpostavljene so tri multimodalne storitve prevoza koles z avtobusom in ladjo na območjih slovenske Istre, Furlanije-Julijske krajine in vzhodnega Veneta. 

Poleti 2018 in 2019 je vozil čezmejni avtobus s prikolico za kolesa med Koprom, Trstom in Gradežem z navezavo na Krmin, kjer poteka kolesarska trasa Alpe-Adria (Salzburg-Gradež). Poleti 2019 je poskusno vozila ladja za prevoz koles po reki Lemene v Venetu. Ladja, ki vozi med Bibionejem in naravnim območjem Vallevecchio pri Caorlah od konca leta 2019, pa skrajša kolesarjem pot čez Beneško laguno, plula je do konca leta 2020.

V izolski občini so bili postavljeni novi kažipoti (90)in table za kolesarje na kolesarskih poteh, v Beneški laguni pa označbe za nočno plovbo. Pomemben rezultat projekta je tudi spletna platformawww.bike-alpeadria.eu., ki ponuja ljubiteljem kolesarjenja predloge za kolesarske izlete, informacije o težavnosti poti in znamenitostih ob njih.

Izdelan je bil tudi nov promocijski material: zemljevid kolesarskih poti GiraLemene, letak o lokacijah električnih polnilnih postajah za kolesa ob kolesarskih poteh v Vzhodnem Venetu, zemljevid kolesarskih poti po Kopru in okolici, ponatisnjena je bila Kolesarska karta slovenske Istre. Občina Tržič je ob zaključku projekta izdala knjigo o kolesarstvu S kolesom v srcu.

Partnerji so organizirali tudi izobraževanja turističnih deležnikov o pomenu povezovanja in multimodalnih storitev. Na srečanjih so predstavili načrte o prihodnji ureditvi javnega potniškega prometa in tehnologijo električne mobilnosti.  

Mestna občina Koper je jeseni 2020 zaključila gradnjo novega odseka kolesarske poti v Hrvatinih v smeri proti Italiji, ki se navezuje na Adriabike. 

V občinah Caorle, San MichelealTagliamento, ConcordiaSagittaria in Portogruaro so bile postavljene štiri nove polnilne postaje za električna kolesa, skiroje, prikolice in telefone. 

Celotni znesek projekta: 1.054.517,70€; prispevek ESRR: 896.340,05€. Vodilni partner je bil Regionalni razvojni center Koper, sodelujejo pa še Mestna občina Koper, Občina Tržič (Monfalcone), Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina in Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta VEGAL. Projekt je zaključen in je trajal 39 mesecev, v času od 26.9.2017 do 31.12.2020. Projekt je bil izveden v obdobju od 26.09.2017 do 31.3.2021.

 

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino