Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

dr. Simona Brešćanski

Evropska politika na področju notranjih zadev v programskem obdobju 2021-2027 se izvaja v okviru treh skladov:

Sklad za azil, migracije in vključevanje prispeva k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov, kar zajema različne vidike skupne azilne politike in politike priseljevanja EU. Prav tako podpira ukrepe, povezane z mednarodno zaščito, zakonitim priseljevanjem in vključevanjem državljanov tretjih držav, in operacije s področja vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju Evropske unije. Za izvajanje programa je na voljo 44,5 milijona evrov evropskih sredstev.

Sklad za notranjo varnost prispeva k zagotavljanju visoke ravni varnosti v Evropski uniji: zlasti s preprečevanjem terorizma, radikalizacije, hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala ter kibernetske kriminalitete in boju proti njim, s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj in njihovo zaščito ter s pripravami na z varnostjo povezane incidente, tveganja in krize, zaščito pred njimi in njihovim učinkovitim obvladovanjem v okviru področja delovanja. Za izvajanje programa je namenjenih 26,5 milijona evrov evropskih sredstev.

Tretji program – Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko – zagotavlja trdno in učinkovito evropsko integrirano upravljanje meja na zunanjih mejah. S tem prispeva k zagotavljanju visoke notranje varnosti v Evropski uniji ob hkratnem ohranjanju prostega gibanja oseb ter ob doslednem spoštovanju ustreznega evropskega pravnega reda, mednarodnih obveznosti Evropske unije in držav članic, ki izhajajo iz mednarodnih instrumentov. Za izvajanje programa je na voljo 113,8 milijona evrov evropskih sredstev, vendar se bo program v določeni meri spremenil zaradi vstopa Hrvaške v schengensko območje.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino