Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

mag. Mojca Aljančič

Vizija

Direktorat za kohezijo združuje sektorje, ki vodijo ter učinkovito in redno upravljajo z evropskimi viri sredstev, ki so eno ključnih orodij politike spodbujanja razvojih ciljev Slovenije. Upoštevajoč razpoložljiva sredstva, zahtevnost sistema izvajanja in izvedbene strukture, v danih časovnih okvirih programskih obdobij, transparentno in sistematično prispevajo h krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije na slovenskem prostoru, v čezmejnem sodelovanju, mednarodnih in transnacionalnih mrežah in povezavah.

Poslanstvo

Upravljanje programov, ki prinaša evropska sredstva v Republiko Slovenijo, je strateška razvojna naloga, ki mora biti aktiven proces. Sistem izvajanja, kot orodje za uresničevanje zastavljenih ciljev, mora biti v vseh razmerah prilagodljiv, odziven in dolgoročno usmerjen. Okvir za sistem predstavlja transparentna pravna podlaga, ustrezna administrativna zmogljivost in proaktivno in ciljno vodenje.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino