Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Nika Juvan

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z evropskimi sredstvi zagotavlja nefinančno pomoč najbolj ogroženim osebam v obliki paketov s prehranskimi izdelki in s sofinanciranjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje.

Uredba (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junij 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 združuje pet skladov, med drugimi tudi Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Ključni namen združitve skladov je povečati usklajenost in sinergije med instrumenti financiranja EU, ki zagotavljajo pomembno podporo ljudem in katerih namen je izboljšati njihov življenjski standard, povečati prožnost in njihovo odzivnost na izzive ter omogočiti poenostavitev načrtovanja in upravljanja skladov ter tako zmanjšati upravno breme organov in upravičencev.

Trinajsti specifični cilj ESS+ je namenjen obravnavanju materialne prikrajšanosti z zagotavljanjem hrane in/ali osnovne materialne pomoči najbolj ogroženim, vključno s spremljevalnimi ukrepi.

Sredstva v okviru trinajstega specifičnega cilja so načrtovana v okviru ločenega programa. Stopnja sofinanciranja EU je 90 odstotkov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino