Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Električni avtomobili in polnilnice

Za katera e-vozila je mogoče poleg osebnih avtomobilov še dobiti subvencijo, v kakšni višini in kakšen je postopek za njeno pridobitev ? Ali je razlika med 100 % električnim pogonom in hibridnim pogonom?

Subvencija za nova in testna električna vozila: Eko sklad fizičnim osebam nudi finančne spodbude v primeru nakupa novega 100% električnega avtomobila z namenom ohranjanja okolja. V letu 2022 tako višina subvencija za nova električna vozila znaša do 4.500 EUR. Za rabljena testna električna vozila znaša subvencija do 3.500 EUR. Za pravne osebe subvencija pri nakupu ni več na voljo.

Kategorije vozil so naslednje:

 • M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
 • N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
 • L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
 • L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
 • L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
 • L4e: trikolesna vozila – s stransko prikolico in
 • L3e: (dvokolesna vozila) »motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
 • L2e: (trikolesna vozila) »mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
 • L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.

Višina spodbude na javnem pozivu je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša za kategorije do:

4.500 EUR za vozila kategorije M1,

3.500 EUR za vozila kategorije N1,

1.500 EUR za vozila kategorije L7e,

1.000 EUR za vozila kategorije L6e,

750 EUR za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e,

500 EUR za vozila kategorije L2e,

300 EUR za vozila kategorije L1e-B.

Rok za oddajo vloge je po izvedenem nakupu.

Subvencij za hibridna vozila Eko sklad ne dodeljuje, ampak omogoča samo kredit.

Za fizične osebe pa je na voljo tudi subvencija za e-skuterje. Višina subvencije je glede na kategorijo in znaša:

 • 750 EUR za vozila kategorije L3e (skuterji in motocikli s hitrostjo, višjo od 45 km/h).
 • 300 EUR za vozila kategorije L1e-B (mopedi in skuterji s hitrostjo 25 in 45 km/h).

Rok za oddajo vloge je po izvedenem nakupu.

Več si lahko preberete TUKAJ


Zakaj plačilo v e – polnilnicah ni poenoteno oz. kdaj bo?

Direktiva 2014/94/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, v devetem odstavku 4. člena določa, da morajo vsa javno dostopna polnilna mesta omogočati uporabnikom električnih vozil tudi možnost »ad hoc« polnjenja, ne da bi morali skleniti pogodbo z zadevnim dobaviteljem električne energije ali upravljavcem. Večina njih omogoča plačevanja preko registracije v računalniško aplikacijo ali pa elektronsko plačevanje preko telefona, kar pa ni zadovoljilo vseh uporabnikov električnih vozil.

Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja krovni zakon, ki bo podrobneje opredelil in uredil področje polnilne/oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Zakon nastaja v sodelovanju z Evropsko komisijo, DG REFORM, v skladu s terminskim načrtom pa se sprejem zakona pričakuje v letu 2022.


Ali dobim subvencijo za postavitev hitre polnilnice v domači hiši?

Subvencije v ta namen zaenkrat ni.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino