ASOC – At the School of Open Cohesion

Fotografija prikazuje mlade, ki delajo na skupnem projektu.

O projektu

Šola odprte kohezije (angl. At the school of open cohesion) je pilotni projekt, ki se uspešno izvaja že v Italiji, Španiji, Grčiji, Bolgariji, Portugalskem in na Hrvaškem. V Slovenijo je projekt prišel na pobudo Evropske komisije, ki želi aktivneje vključiti mlade v izvajanje kohezijske politike v Sloveniji. Je inovativen interdisciplinarni izobraževalni program, namenjen vsem vrstam srednjih šol. Program združuje državljansko vzgojo, pridobivanje digitalnih in statističnih veščin ter podatkovno novinarstvo s horizontalnimi kompetencami. Mladi razvijejo kompetence kritičnega mišljenja, reševanja problemov, skupinskega dela in medosebne ter komunikacijske veščine. Predstavlja odličen način za dopolnitev rednega izobraževalnega programa v srednjih šolah. 

Sodelujoče šole

Projekt se bo v pilotni izvedbi izvajal v manjšem številu šol. V šolskem letu 2023/24 v projektu sodeluje osem srednjih šol iz različnih slovenskih regij.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je nagovoril dijakinje in dijake, ki sodelujejo v projektu Šola odprte kohezije. Izrazil je zadovoljstvo in jim zaželel veliko uspeha pri raziskovanju kohezijskih projektov.

Logotip evropskega leta spretnosti

Evropska komisija je leto 2023 razglasila za evropsko leto spretnosti, da bi vseživljenjskemu učenju dala nov zagon. Cilj so večje, učinkovitejše in bolj vključujoče naložbe v usposabljanje in izpopolnjevanje, da se v celoti izkoristi potencial delovne sile in ljudi podpre pri prehodih med zaposlitvami. V ospredju mora biti usklajevanje spretnosti s potrebami trga dela ter želja in spretnosti posameznikov s priložnostmi na trgu dela.

Šola odprte kohezije ASOC se pridružuje temu plemenitemu poslanstvu, saj se v njenem okviru krepijo uporabne veščine dijakov – grafično oblikovanje, novinarsko raziskovanje in poročanje, video produkcija.

Več o evropskem letu spretnosti preberite tukaj.

Novice

Spremljajte nas na našem YouTube kanalu

Hi, my name is EMA, how can I help you?

Skip to content