Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

O projektu Šola odprte kohezije

At the School of OpenCohesion – ASOC (slov. Šola odprte kohezije) je inovativen interdisciplinarni izobraževalni program, namenjen vsem vrstam srednjih šol za spodbujanje civilno-družbenega spremljanja javnih financ z uporabo odprtih podatkov ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Izobraževalni program ASOC združuje državljansko vzgojo, pridobivanje digitalnih in statističnih veščin ter podatkovno novinarstvo, horizontalne kompetence, kot so razvijanje kritičnega mišljenja, reševanje problemov, skupinsko delo ter medosebne in komunikacijske veščine, in jih združi z rednim izobraževalnim programom. 

Dijaki v okviru projekta ASOC z uporabo javnih podatkov in informacij o projektih, financiranih s sredstvi evropske kohezijske politike v njihovem okolju, razvijejo projekt civilno-družbenega spremljanja z namenom raziskati učinkovitost in uspešnost naložb evropske kohezijske politike, objavijo rezultate raziskave in v svoje raziskovalno delo dejavno vključijo državljane. 

Izobraževalni program se izvaja hibridno s projektnim učnim delom, ki združuje asinhrono učenje, značilno za množične odprte spletne tečaje (na voljo prek spletnih seminarjev), pri čemer dijake spodbujajo in usmerjajo učitelji, obsega pa tudi skupinsko delo in spletno interakcijo z ekipo, ki stoji za projektom. Tečaj je razdeljen v štiri učne sklope, ki potekajo prek šolskega leta. V šolskem letu 2023/2024 program ASOC Slovenija, v imenu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, koordinira Kulturno izobraževalno društvo PiNA.

Sklop 1

Opredelitev koncepta civilno-družbenega spremljanja, izbor projekta, ki je bil financiran z javnimi sredstvi (v okviru kohezijske politike) na ozemlju dijakov in ki ga bodo dijaki spremljali, opredelitev raziskovalnega vprašanja, oblikovanje delovnih skupin v razredih, dodelitev vlog in nalog dijakom, zbiranje in pregled drugih informacij o izbranem projektu, rekonstrukcija administrativne poti, postopkov in odločitev, ki so vodile do projekta, opredelitev javnih in zasebnih subjektov, vključenih v izvajanje projekta.

Sklop 2

Spoznavanje podatkov, opredelitev in razumevanje koncepta odprtih podatkov in raziskava podatkov, povezanih z izbrano temo, oblikovanje kazalnika na podlagi zbranih podatkov, razumevanje delovnega procesa in metod podatkovnega novinarstva.

Sklop 3

Spremljanje napredka izbranega projekta z obiskom na kraju samem, opravljanje razgovorov z izvajalci projekta in izvedba sestankov z institucijami. Priprava podrobnega poročila o civilno-družbenem spremljanju za platformo Monithon.

Sklop 4

Spoznavanje tehnik in metod komuniciranja, načrtovanje in izvedba kampanje ozaveščanja in aktivne udeležbe državljanov s predstavitvijo rezultatov spremljanja. Organizacija javnega dogodka in vključitev ustrezne skupnosti za nadaljnje spremljanje izbranega projekta.

O italijanskem modelu

Projekt temelji na italijanskem izobraževalnem programu A Scuola di OpenCoesione, inovativnem izobraževalnem modelu in metodi, ki je mednarodno priznana kot dobra praksa.

Projekt je del širše pobude OpenCohesion, nacionalnega programa odprte vlade o kohezijski politiki v Italiji, ki se financira iz evropskih in nacionalnih sredstev, usklajuje pa ga skupina za analizo in ocenjevanje programov v okviru Oddelka za kohezijsko politiko Predsedstva ministrskega sveta.

Projekt ASOC je bil izveden v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in s  predstavništvom Evropske komisije v Italiji; finančno je podprt s kohezijskimi sredstvi.

 

Dijaki ASOC Italija

Pomebnejše povezave

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino