Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Izobraževalni kotiček

Izobraževalni program se izvaja hibridno s projektnim učnim delom, ki združuje asinhrono učenje, pri čemer dijake spodbujajo in usmerjajo učitelji, obsega pa tudi skupinsko delo in spletno interakcijo z ekipo, ki stoji za projektom. Tečaj je razdeljen v štiri učne sklope, ki potekajo prek šolskega leta.

Časovnica

GRADIVO

ZA USPEŠNO IZVAJANJE PROJEKTA

Uvodni seminar, 21. september 2023

V uvodnem seminarju smo se pobliže spoznali z načrtom dela v šolskem letu 2023/24. Gianmarco Guazzo, predstavnik italijanskega ministrstva za kohezijo in eden izmed idejnih vodij projekta ASOC, je predstavil koncept projekta in njegov pomen za ozaveščanje o kohezijski politiki med mladimi. Spoznali smo tudi osnove kohezijske  politike v Sloveniji in novega programskega obdobja 2021-2027.

Sklop 1: ZASNOVA

Prvi sklop je namenjen zasnovi projekta. Dijakinje in dijaki boste spoznali kohezijsko politiko in cilje ter metode civilno-družbenega spremljanja. Nato boste med projekti, ki se s finančno podporo kohezijske politike izvajajo v vašem okolju, izbrali projekt, ki ga želite spremljati. Začeli boste zbirati informacije in podatke o izbranem projektu, raziskovati teritorialni in tematski kontekst, v katerem se projekt izvaja, da bi razumeli, kateri so razlogi, da je bil projekt izbran za financiranje, kdo se je odločil za odobritev projekta in po katerih postopkih. Spoznali boste tudi tehnike iskanja sekundarnih podatkov, pravilnega dokumentiranja, iskanja uradnih in zaupanja vrednih virov. Cilj sklopa je izdelati načrt projekta, ki bo osnova za izvajanje nadaljnjih aktivnosti.

Glavne aktivnosti:

Spoznajte, kaj je evropska kohezijska politika, čemu je namenjena in kako deluje. Oglejte si nekaj konkretnih primerov projektov, ki jih financira.

Video: Spoznaj evropsko kohezijsko politiko

Uporabna povezava: evropska kohezijska politika.

Priročnik Kohezija v infografiki: tukaj.

Ko ste si ogledali video in uporabno povezavo ter priročnik Kohezija v infografiki, si preberite ZASNOVO

Sedaj ste pripravljeni, da začnete z delom.

Pri svojem delu uporabite koristne napotke in smernice, ki smo jih za vas pripravili v zavihku DOKUMENTI.

Trajanje: 15 minut

Spoznajte kaj je civilno-družbeno spremljanje in tako pridobite potrebna znanja za načrtovanje svojega projekta spremljanja.

Oglejte si video CIVILNO-DRUŽBENO SPREMLJANJE.

Predstavitev v obliki prezentacije.

Trajanje: 10 minut

V PODATKOVNI EKSPEDICIJI oblikujte strukturo svojega projekta spremljanja. Preučite podatke, opredelite izzive svojega okolja ter se seznanite z različnimi projekti,  ki s pomočjo kohezijske politike prispevajo k razvoju lokalnega okolja. Ustvarite SHEMATSKI PRIKAZ projekta, ki vas bo vodil skozi vaš ASOC projekt.

Vajo v razredu bo z vami izvedel predstavnik Kulturno izobraževalnega društva PiNA – koordinator izvedbe projekta ASOC v Sloveniji.

Oglejte si: CANVAS – podatkovna ekspedicija.

Trajanje: 90 minut

Spoznajte, kaj so odprti podatki in zakaj so pomembni ter kako jih uporabiti.

Video 1: Odprti podatki

Video 2: O portalu OPSI

Predstavitev v obliki prezentacije.

Uporabna povezava: podatki.

Trajanje: 10 minut

Spoznajte glavne raziskovalne metode za združevanje zbranih podatkov, dokumentov in informacij.

Oglejte si video: SEKUNDARNI PODATKI.

Predstavitev v obliki prezentacije.

Trajanje: 10 minut

Spoznajte kaj so in kako dostopati do informacij javnega značaja.

Oglejte si predstavitev: INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA.

Trajanje: 10 minut

Osnutek obrazca za poročilo o sklopu 1: TUKAJ.

Poročilo o sklopu 1 pošljite na elektronski naslov: [email protected] 

Rok za oddajo poročila: 10. november 2023

Posnetek Seminarja 1, kjer smo spoznali kohezijsko politiko in cilje ter metode civilno-družbenega spremljanja.

Sklop 2: ANALIZA

V drugem sklopu se boste naučili, kako doseči, da podatki »spregovorijo«. Zelo pomembno se je naučiti tehnik za pridobivanje informacij iz najdenih naborov podatkov in utrditi znanje o njih, da lahko na podlagi podatkov predstavimo učinkovite in prodorne zgodbe. Spoznali boste temeljne (in osnovne) tehnike za zbiranje, čiščenje, analiziranje, primerjanje podatkov ter ustvarjanje vizualnih predstavitev podatkov.

Glavne aktivnosti:

Spoznajte podatke in njihove značilnosti ter se naučite, kako jih izboljšati oziroma »očistiti« in pripraviti za analizo.

Predstavitev: Prečiščevanje podatkov 

Video: Prečiščevanje podatkov

Trajanje: 10 minut

 

Spoznajte, kako zbrane podatke učinkovito analizirati, in katere korake je treba izvesti za dosego hitrih in pravilnih rezultatov.

Predstavitev: Analiza podatkov

Video: Analiza podatkov 

Trajanje: 10 minut

Spoznajte tehnike vizualizacije podatkov za pomoč pri boljši predstavitvi najdenih podatkov, na primer, z grafi in infografikami.

Predstavitev: Vizualni prikaz podatkov – metode

Predstavitev: Vizualni prikaz podatkov – orodja

Video: Vizualna predstavitev podatkov –  tehnike in metode

Trajanje: 10 minut

Spoznajte glavne metode zbiranja primarnih podatkov, ki vam bodo lahko v pomoč pri izvedbi obiska na kraju izvajanja projekta, v okviru sklopa 3.

Predstavitev: Raziskovalne metode – primarni podatki

Video: Raziskava na terenu – primarni podatki

Trajanje: 20 minut

Spoznajte, kaj je podatkovno novinarstvo in kako napisati dober članek.

Predstavitev: Podatkovno novinarstvo – prvi del

Predstavitev: Podatkovno novinarstvo – drugi del

Predstavitev: Kako napisati dober članek?

Video 1: Kaj je podatkovno novinarstvo? (prvi del)

Video 2: Kaj je podatkovno novinarstvo? (drugi del)

Trajanje: 25 minut

 

Osnutek obrazca za poročilo o sklopu 2: TUKAJ.

Poročilo o sklopu 2 pošljite na elektronski naslov: [email protected] 

Rok za oddajo poročila: 5. januar 2024.

 

Posnetek Seminarja 2, kjer smo si podrobneje ogledali kako zbrati, analizirati in vizualizirati podatke ter jih razumljivo predstaviti.

Sklop 3 - RAZISKOVANJE

Tretji sklop je namenjen raziskovanju na terenu. Dijakinje in dijaki obiščejo  projekt in na terenu zbirajo informacije, ki jih doslej zbrani podatki niso razkrili. Obisk je namenjen spoznavanju projekta  in zbiranju dodatnih informacij, predvsem preko  pogovora z osebami vključenimi v izvajanje projekta in z ogledom opravljenega dela in rezultatov na terenu.  Projektna skupina bo svoja spoznanja delila na neodvisnem portalu za civilno-družbeno spremljanje Monithon.it in tako prispevala k boljšemu razumevanju porabe sredstev kohezijske politike.

Glavne aktivnosti:

Spoznajte, kako učinkovito organizirati obisk na terenu.

Video predstavitev: Načrtovanje obiska na terenu

 

Trajanje: 20 minut

Spoznajte, kako se izpolni in objavi poročilo o civilno-družbenem spremljanju na platformi Monithon.it.

Predstavitev: Kako pripraviti poročilo civilno-družbenega spremljanja

Priročnik za uporabo platforme Monithon.it.

Vprašalnik Monithon.it.

Trajanje: 10 minut

Povezava do spletnega obrazca za oddajo poročila: TUKAJ.

Rok za oddajo poročila: 1. marec 2024.

 

Posnetek seminarja 3, kjer so predstavljena navodila za čim bolj učinkovit obisk terena.

Sklop 4: PREDSTAVITEV

Še tako dober izdelek ne bo imel učinka, če ni ustrezno predstavljen. V zadnjem sklopu se boste naučili, kako z izdelavo kreativnega izdelka, povedati zgodbo svojega projekta spremljanja. Dajte domišljiji in kreativnosti prosto pot. 

Glavne aktivnosti:

V tem koraku obnovite rekonstruirajte faze svojega projekta spremljanja. Iz česa ste izhajali? S katerimi izzivi  ste se srečali? Kakšni so bili rezultati? Obnovite faze, zapišite ključne trenutke na samolepilne lističe in sestavite pripoved o svojem projektu spremljanja. 

Predstavitev: Pripoved o projektu

Video: Predstavitev projekta

Trajanje: 20 minut

 

Spoznajte nekaj koristnih nasvetov kako izbrati primerno obliko predstavitve projekta spremljanja.

Predstavitev: Ustvarjalne oblike predstavitve

Trajanje: 10 minut

Spoznajte nekaj nasvetov za promocijo dogodka na družbenih omrežjih.

Predstavitev: Promocija dogodka na družbenih omrežjih

Trajanje: 10 minut


V razredu se pogovorite, katero ustvarjalno obliko predstavitve boste izbrali, da boste svoj projekt spremljanja najbolje predstavili.

Trajanje: 60 minut

Povezava do spletnega obrazca za oddajo poročila: TUKAJ.

 

Rok za oddajo poročila: 10. april 2024.

Posnetek seminarja 4, kjer so predstavljena navodila in napotki za dobro predstavitev projekta.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino