Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Energetska prenova stavb, ogrevanje in proizvodnja električne energije

Kakšni so pogoji in višina nepovratnih sredstev za fasado, ogrevalne sisteme, stavbno pohištvo za podjetja?

Preko Eko sklada je možna subvencija za ogrevanje in prezračevanje,  za izolacijo in okna, učinkovito rabo energije, električno samooskrbo, gradnjo ali celovito obnovo, upravljanje z odpadki in odstranjevanje azbesta ter morebitne začetne naložbe v okolijske tehnologije.

Ogrevanje in prezračevanje: na voljo je subvencija  za izkoriščanje odvečne toplote iz procesov ali naprav. Višina spodbude je do 20% upravičenih stroškov, vloga mora biti oddana pred zaključkom naložbe.

Več si lahko preberete TUKAJ

Na voljo je subvencija za kurilno napravo za lesno biomaso do 20% vrednosti naložbe, vloga mora biti oddana pred zaključkom naložbe.

Več si lahko preberete TUKAJ

Na voljo je subvencija za napravo za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije iz obnovljivih virov energije v višini do 20% vrednosti naložbe. Vloga mora biti oddana pred zaključkom naložbe.

Več si lahko preberete TUKAJ

Za optimizacijo sistema ogrevanja je na voljo subvencija do 20% naložbe, vloga mora biti oddana pred zaključkom naložbe.

Več si lahko preberete TUKAJ

Plinski kondenzacijski kotli, na voljo je subvencija do 20% vrednosti naložbe, vloga mora biti oddana pred zaključkom naložbe.

Več si lahko preberete TUKAJ

Toplotna izolacija fasade, na voljo je subvencija do 20% upravičenih stroškov naložbe, rok za oddajo vloge je pred zaključkom naložbe.

Več si lahko preberete TUKAJ

Toplotna izolacija tal, na voljo je subvencija do 20% upravičenih stroškov naložbe, vlogo je potrebno oddati pred zaključkom naložbe.

Več si lahko preberete TUKAJ

Za zunanje stavbno pohištvo je na voljo subvencija do 20% upravičenih stroškov, vlogo je potrebno oddati pred zaključkom naložbe.

Več si lahko preberete TUKAJ


Zanimam se za izgradnjo male HE. Kakšne so možnosti za subvencijo?

Za male sončne, vetrne in vodne elektrarne je preko Eko sklada na voljo le kredit namenjen za samostojno naložbo.

Obrestna mera za kredit je trimesečni EURIBOR + 1,3 % 1,3%.

Rok za oddajo vloge: pred izvedbo naložbe.

Več si lahko preberete TUKAJ

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino