Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva h krepitvi gospodarske, socialne in teritorialne kohezije v evropski uniji z zmanjševanjem neravnovesij med regijami. 

V obdobju 2021–2027 evropski sklad za regionalni razvoj omogoča predvsem naložbe v pametnejšo, bolj zeleno, bolj povezano in bolj socialno evropsko unijo, zasleduje pa tudi cilja iz prejšnjega obdobja – naložbe v delovna mesta in rast ter evropsko teritorialno sodelovanje.

socialna Evropa

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino