Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Evropski socialni sklad plus (ESS+)

Evropski socialni sklad je osrednji instrument, s katerim evropska unija podpira delovna mesta. Je glavni instrument evropske unije, ki njenim državljanom pomaga pri iskanju boljše zaposlitve in zagotavlja pravičnejše zaposlitvene možnosti. Evropski socialni sklad plus financira na tisoče lokalnih, regionalnih in nacionalnih projektov, ki spodbujajo zaposlovanje invalidov. Sklad podpira poklicno usposabljanje, financira projekte, namenjene izobraževalnim sistemom, učiteljem in šolarjem ter mnoge druge. Evropski socialni sklad plus je osredotočen na ljudi.

Posodobljeni okvir kohezijske politike v obdobju 2021-2027 omogoča večje sinergije, povezovanje in sodelovanje med skladi, zajetimi z enotnimi pravili.

Nadgrajeni Evropski socialni sklad plus bo združil:

Evropski socialni sklad (ESS),

Pobudo za zaposlovanje mladih (YEI),

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD),

Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije in Program EU za zdravje.

socialna Evropa

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino