Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

FAMENET  z državami članicami o kazalnikih rezultatov za CLLD (ESPRA 2021-2027)

25. 1. 2024, Ljubljana -Včeraj je potekal sestanek med enoto Evropske Komisije FAMENET (mreža za spremljanje, vrednotenje in lokalno podporo ribištvu in akvakulturi) in državami članicami, ki izvajajo ukrep CLLD (Community Led Local Development, sl. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) v okviru Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 (ESPRA 2021-2027).

Namen dogodka je bil izmenjava izkušenj in dobrih praks pri izbiri kazalnikov rezultatov za CLLD. Predstavnica Slovenije dr. Bety Breznik je na sestanku predstavila in utemeljila kazalnike, ki jih je skupaj z LASR (lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo) izbrala Slovenija.

Poudarila je, da je izvajanje ukrepa CLLD namenjeno doseganju rezultatov, ki prispevajo k ohranjanju delovnih mest v lokalnih skupnostih. Poleg ključnih ekonomskih kazalnikov so se LASR odločile vključiti tudi dodatne kazalnike, ki se nanašajo na področje inovacij, sodelovanja, promocijskih aktivnosti, okolja in družbe.

Na sliki je en del powerpointove predstavitve s CLLD indikatorji
FAMENET sestanek CLLD indikatorji

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino