Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Generator – Tehnopark Celje

V središču tretjega največjega mesta v Sloveniji – v Celju, se nahaja največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji, kraj, kjer je doma znanost in zabava. Park je zasnovan v treh platformah na kar 4.000 m². V prvi in drugi platformi obiskovalci skozi raziskovalne postaje spoznavajo zanimive vsebine, ki se nanašajo na tematike naravoslovja, tehnike in znanosti.


Mestna občina Celje (MOC) je leta 2016 kupila propadajočo stavbo, bivšo »Veleblagovnico T«, na naslovu Gubčeva ulica 1, Celje, v centru mesta. MOC je z nakupom objekta zasnovala projekt »Generator«, katerega namen je bil celovita rekonstrukcija dotrajanega, propadajočega in energetsko  potratnega objekta ter posledično ureditev novih vsebin, ki bi pomembno prispevale k izboljšanju urbanega okolja in oživitvi starega mestnega jedra. Marca 2019 so začeli z gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli. Dela so bila zahtevna, saj je stavba zaščitena s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V sklopu projekta Generator so obnovili fasado, zamenjali okna in strešno kritino.  Obnovili strojne in elektro instalacije, vso notranjost stavbe, dogradili vhodno avlo in namestili panoramsko dvigalo. Dela so bila zaključena decembra 2019.

Julija 2019 je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehnopark Celje, kateri je po zaključku projekta Generator prevzel objekt v upravljanje. 9. septembra 2020 smo v tej stavbi odprli največji znanstveno zabavni park v Sloveniji. V Tehnoparku Celje (TPC), kot smo objekt naknadno poimenovali, lahko obiskovalci raziskujejo ter se učijo in igrajo na 57 eksponatih, na skupno 4000 m2, v treh platformah.

TPC je namenjen vsem, ki se čudijo temu svetu, naravi, znanosti, vesolju. Pred objektom so uredili tudi lepo mestno območje, prijazno kolesarjem  in pešcem. Krovni pozicijski slogan ˝Z igro do zvezd˝ obiskovalcem sporoča, da naj na fenomene narave in družbe, na dogodke, ki nas doletijo, vedno gledajo z igrivostjo in radovednostjo. Obenem so zvezde neločljivo povezane z lokalnim celjskim značajem, saj generacije Celjanov že več kot 600 let rastejo in živijo prav s tremi zvezdami, simbolom Celja in ene največjih srednjeveških dinastij Evrope.

Projekt Tehnopark Celje, fotografija otrok

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Tehnopark Celje, skupina otrok

Tehnopark Celje s svojim povezovalnim pristopom – lokalna skupnost, izobraževalne institucije in gospodarstvo – nudi prostor izmenjave znanstvenih dosežkov, sodobnih izobraževalnih praks, idej in inovacij med posamezniki in podjetji. Z organiziranjem in izvedbo delavnic ter predavanj posameznikom omogočajo, da pridobivajo znanja na področjih, ki niso nujno lahko dostopna – robotika in programiranje – ali pa znanje ponujajo v obliki, ki je primernejša za splošno javnost.  

Ponujajo tudi programe, namenjene vzgojno-izobraževalnim zavodom (vrtci, osnovne in srednje šole), ki so zasnovani na podlagi učnih načrtov, ki jih pripravlja Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje in ki jih v Tehnoparku Celje izvajajo s pomočjo interaktivnih eksponatov. Z njihovo pomočjo na praktičen način prikazujejo naravoslovne pojme in znanstvene pojave ter z razpoložljivimi orodji dajejo poudarek na izkustvenem učenju in dognanju. 

 

Dan odprtih vrat, 22. september 2023

PROGRAM DOGODKA

Lokacija: Tehnopark Celje, Gubčeva ulica 1, Celje
Časovnica: 10.00 do 17.00

Razstava interaktivnih eksponatov, ki tolmačijo naravoslovne in fizikalne zakonitosti.
V mesecu septembru teče raznolik program v sklopu
pobude Evropski teden trajnostnega razvoja 2023 (ESDW), ki je predvsem ozaveščevalnega tipa,
s pobudo o varovanju okolja in življenjskega prostora.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino