Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Gimnazija Ormož

O šoli

Gimnazija Ormož

Gimnazija Ormož je pričela delovati leta 1998 za potrebe današnjih treh občin; to so Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž. 

Izobraževala je samo za program splošna gimnazija. V šolskem letu 2014/2015 smo na predlog MIZŠ pridobili  dodatno razmestitev srednjega strokovnega programa predšolska vzgoja.

Šola se je v času svojega obstoja integrirala v okolje ter postala potrebna in razpoznavna vzgojno-izobraževalna institucija širšega družbenega pomena, zlasti za naše okolje, ki velja za slabše razvito. Prizadevamo si postati šola s kvalitetnim odnosom do vseh vpletenih v izobraževalnem procesu,  dijakom želimo zagotavljati integriteto, jih spodbujati k učenju, permanentnem vseživljenjskem izobraževanju in s pozitivnim pristopom do dela pomagati do uspeha.

Dijakom s posebnimi potrebami zagotavljamo delo po individualiziranih programih, kar je posebno pomembno sploh v času največjih obremenitev za dijake. Posebej delamo tudi z nadarjenimi, ki jih identificiramo ter jim za njihovo močnejše področje izmed učiteljev na šoli zagotovimo ustreznega mentorja. 

 Foto: FB Gimnazija Ormož

Galerija fotografij

Dijaki izdelujejo plakat
Dijaki izdelujejo plakat
Dijaki ki sedijo za mizo
Dijaki preverjajo projekte po seznamu
Dijaki izdelujejo plakate

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino