Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Interaktivno orodje “The European nature protection toolkit”

je interaktivni izobraževalni vir za učitelje, ki delajo z mladimi od 13 do 16 let, z namenom, da bi dvignili zanimanje in znanje o evropskih prostoživečih živalih in naravnih habitatih ter prizadevanjih v okviru direktiv EU o naravi in njeni zaščiti.

Direktive EU o pticah in habitatih, imenovane tudi Direktive o naravi, so glavni pravni instrumenti za uveljavljanje ohranjanja narave v Evropi, v vsaki državi članici Evropske unije. Te direktive so vzpostavile tudi omrežje Natura 2000, največje omrežje zavarovanih območij na svetu.

Čeprav so Evropejci dobro ozaveščeni, da je ohranjanje narave velikega pomena za njihovo življenje in preživetje, informacij o evropskih živalskih vrstah, habitatih, zavarovanih območjih in različnih dejavnostih ohranjanja narave ni lahko najti – in razumeti. Projekt »Povečanje ozaveščenosti javnosti o politiki varstva narave EU – uporaba podatkov o naravi EU«, ki sta ga naročila Evropska komisija in Evropska agencija za okolje, je zato namenjen zagotavljanju, da lahko vsakdo zlahka dostopa in uporablja bogastvo informacij, ki jih je zbrala Evropska komisija o zaščitenih divjih živalih in naravnih območjih v Evropi. Namen projekta je poudariti pomen direktiv EU za ohranjanje evropske narave. To vključuje spletne strani za širšo javnost in priročnik za učitelje, ki govorijo tako o stanju narave v Evropski uniji kot o tem, kako Direktiva o pticah in habitatih ter Natura 2000 varujeta evropsko biotsko raznovrstnost.

Interaktivno orodje ” The European Nature Protection Toolkit” združuje dejavnosti in podatke o naravi na način, ki motivira in pritegne mlade, da raziskujejo in s tem spoznavajo naravo Evrope. Namen je zagotoviti vrhunski, smiseln, navdihujoč in privlačen izobraževalni vir za učitelje in študente, ki se lahko uporablja širom po Evropi in v različnih kontekstih.

Učitelji in študenti lahko izbirajo različne teme, ki se osredotočajo na štiri glavne module.

Vsak modul vključuje niz dejavnosti (skupaj 19 dejavnosti, vključno z dejavnostmi na prostem), ki zagotavljajo vire in smernice za:

• iskanje in prepoznavanje zanimivih in pomembnih rastlin, živali in habitatov v bližini,

• navajanje priložnosti za učence, da se seznanijo z ustreznimi zakoni, dejavnostmi in orodji za varovanje in zbiranje informacij o naravi,

• kako države v Evropi sodelujejo,

• kako lahko sami prispevajo k varovanju narave.

Zbirka orodij vključuje tudi razdelek o ozadju s koristnimi informacijami o ključnih konceptih v zvezi z ohranjanjem narave in naravnimi politikami EU ter uporabnimi povezavami in viri.

Publikacijo “European Nature Protection Toolkit” si lahko naložite tukaj.

Foto: Pixabay

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino