Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 10 milijonov evrov za okoljsko, pomorsko in skupno ribiško politiko

Vlada je sprejela Uredbo o izvajanju aktivnosti in tehnične pomoči programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027 (ESPRA), ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Uredba omogoča izvajanje številnih aktivnosti Programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027. Sredstva zagotavljata Evropska unija in Republika Slovenija.

Vlada Republike Slovenije je danes, 20. 7. 2023, sprejela Uredbo o izvajanju aktivnosti in tehnične pomoči programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. To je že drugi od treh predpisov, predvidenih za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Ključnega pomena so ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti, izboljšanje upravljanja z zavarovanimi območji na morju, izboljšanje prehodnosti izbranih celinskih vodotokov ter podpora mreženju, znanju in prenosu dobrih praks v akvakulturi.

Aktivnosti se izvajajo v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namenjene pa so predvsem izvajanju zbiranja podatkov, nadzoru in izvrševanju v okviru skupne ribiške politike ter izbranih ukrepom iz Načrta upravljanja z morskim okoljem, Programa upravljanja z območji NATURA 2000 ter Načrtom upravljanja voda.

Aktivnosti so izbrane na podlagi izbranih strategij iz Zelenega dogovora, predvsem Strategije od vil do vilic, Strategije za biotsko raznovrstnost 2030 ter Smernic Evropske komisije za akvakulturo.

Poleg okoljske politike program ESPRA del sredstev namenja tudi pomorski politiki in krepitvi upravne zmogljivosti organov, ki sodelujejo pri izvajanju ESPRA.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino