Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Izvedbene uredbe Evropske komisije

EU zastava

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2022/44

o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za določitev ravni finančnih popravkov in meril za uporabo pavšalnih stopenj, povezanih z resno neskladnostjo s pravili skupne ribiške politike

EU zastava

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2022/45

o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v zvezi s primeri neizpolnjevanja in resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka izplačila ali začasno ustavitev izplačil v okviru navedenega sklada

EU zastava

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2022/46

o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004, kar zadeva opredelitev energetsko učinkovitih tehnologij in specifikacijo elementov metodologije za določitev običajnega ribolovnega napora ribiških plovil

EU zastava

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2022/79

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede beleženja, pošiljanja in predstavitve podatkov o izvajanju na operativni ravni

EU zastava

Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 404/2011

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino