Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

Kako dobim sredstva za projekt ali program?

Pridobitev evropskih sredstev urejajo točno določeni postopki in pravila. Čeprav je v zadnjih letih poenostavitev ena od zelo pomembnih teženj Evropske unije, so za zagotovitev transparentnosti in ustreznosti določeni postopki in pravila nujno potrebni.

Za sredstva EU lahko zaprosi vsak državljan in državljanka Evropske unije. Ob tem je treba poudariti, da morajo upravičenci ustrezati vsebinam, določenim v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike države članice pripravijo za vsako finančno obdobje posebej. Upravičencem so sicer na voljo različna finančna sredstva: nepovratna sredstva, finančni instrumenti, subvencije, nagrade, skrbniški skladi in javna naročila.

Projekti omogočajo tudi sodelovanje s partnerji. Partner je lahko podjetje, organizacija ali nevladna organizacija. Lahko ga poiščete sami, obstajajo pa tudi storitve za iskanje partnerjev.

Pozor: obravnavajo se samo prijave, ki so popolne, jedrnate in pravočasno oddane! Zato je na mestu opozorilo, da se celotnega postopka lotite dovolj zgodaj, saj traja kar nekaj časa. Prav tako je pri prijavi zelo pomembno, da vsebinsko ustreza razpisu. Besedilo razpisa vsebino vedno jasno določi.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na našo svetovalko Emo ali informacije poiščete na spletni strani Evropske komisije.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino