Dobrodošli na našem novem spletnem mestu. Želimo vam lep obisk.

Ključni dokumenti

Države članice v okviru programiranja pripravijo paket dokumentov, ki ga sestavljajo:

  • programski dokumenti, tj. dokumenti, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje. To sta program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);
  • dokumenti (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpisi, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev;
  • opisi izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev;
  • predloge za poenostavljene oblike stroškov.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, ocenjuje, da začetek priprave predloga programa ni smiseln, dokler ne bodo končana pogajanja v okviru večletnega finančnega okvirja. Takrat  bodo znani tudi dokončni razrez sredstev po državah, kohezijskih regijah in skladih, zahtevana osredotočenost sredstev ter višina in način obračunavanja nacionalnega prispevka. Ob tem pa je treba izpeljati vse pripravljalne aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo programa. To so predvsem:

  • Priprava oziroma prenova dokumentov, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev za tiste posebne cilje, ki so po oceni resornih ministrstev pomembni za financiranje iz sredstev evropske kohezijske politike. Omogočitveni pogoji so prvi pogoj za učinkovito in uspešno izvajanje ukrepov, ker zagotavljajo, da so vsi sofinancirani projekti oziroma programi v skladu s politiko EU.
  • Priprava opisov za vse horizontalne omogočitvene pogoje in nekatere tematske omogočitvene pogoje.
  • Poleg tega bodo na podlagi prispevkov vseh resorjev in partnerjev pripravljena izhodišča za pripravo programa na ravni naložbenih področij in za določitev obsega sredstev po posameznih ciljih politike

Omogočitveni pogoji

Pogoji za začetek izvajanja evropske kohezijske politike

Preberi več
Slika zbirke programov

Slovenska strategija pametne specializacije

Nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so v praksi podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov

Preberi več

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino