Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Kohezijski sklad (KS)

Za razliko od evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega socialnega sklada je kohezijski sklad namenjen izključno državam članicam, katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca ne dosega 90 % povprečja evropske unije. Cilj sklada je zmanjševanje ekonomskih in socialnih razlik ter spodbujanje trajnostnega razvoja. Slovenija sodi v skupino držav članic, ki sredstva prejemajo tudi iz tega sklada.

Sredstva kohezijskega sklada so namenjena za:

  • Vseevropska prometna omrežja in
  • Okolje: na tem področju lahko kohezijski sklad podpre tudi projekte, povezane z energetiko ali prometom, če ti predstavljajo jasne koristi za okolje v smislu energetske učinkovitosti, uporabe obnovljive energije, razvoja železniškega prometa, podpore intermodalnosti, krepitve javnega prevoza itd.
socialna Evropa

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino