Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Kovačnica

Kovačnica je podjetniški inkubator namenjen podpori start-upov in inovativnih podjetnikov. Nudi coworking prostore, mentorstvo, strokovno svetovanje ter organizira delavnice in izobraževalne programe. S povezovanjem podjetnikov z vlagatelji in ključnimi akterji igra pomembno vlogo v spodbujanju inovativnosti in gospodarskega razvoja v gorenjski regiji.

Cilj investicije je bil nakup objekta, urejanje prostorskih, tehnoloških in infrastrukturnih pogojev za potrebe zagotavljanja podpornih storitev za obstoječa in novo nastala podjetja v občini in regiji, z namenom pospeševanja podjetništva MSP in gospodarskega razvoja. Investicija v nakup ter obnovo in prilagoditev prostorov za delovanje Kovačnice – podjetniškega inkubatorja Kranj, je vplivala na dvig ponudbe ekonomsko-poslovne infrastrukture občine in širše ter s tem zagotovila kvalitetne pogoje za razvoj podjetij na območju centralne Gorenjske. Investicija bo imela pozitivni vpliv na gospodarstvo MO Kranj in celotne regije. 

Po zaključeni investiciji je MOK oddal stavbo v najem in upravljanje Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, BSC Kranj. BSC Kranj s svojo zavzetostjo in strokovnostjo je Kovačnico preoblikoval v pravo zbirališče podjetniškega duha in inovacij. 

 

Kovačnica je več kot le prostor; je inkubator idej in inspiracij, kjer se vizije spreminjajo v realnost. BSC Kranj s svojo prilagodljivostjo in inovativnostjo omogoča, da Kovačnica ne le sledi trendom, ampak jih tudi narekuje. Vse to je mogoče zaradi sinergije zavzetosti, sodelovanja in vizije, ki jo BSC Kranj prinaša v Kovačnico, oblikujoč svetlejšo podjetniško prihodnost in postavljajoč Kovačnico kot simbol inovativnosti in podjetniškega duha v regiji. Projekt Kovačnica je inovativen predvsem zaradi svojega celostnega pristopa k podpori podjetništvu. Med inkubatorji in podjetniškimi centri Kovačnica izstopa zaradi povezovanja različnih elementov, ki so ključni za uspešno rast in razvoj start-upov: coworking prostor, mentorstvo in svetovanje, spodbuja družbeno inovativnost in spodbuja regionalno sodelovanje. Kovačnica ne le spodbuja gospodarski razvoj in konkurenčnost regije, temveč tudi prispeva k izboljšanju kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, krepi družbeno odgovornost podjetij in spodbuja trajnostne pristope k poslovanju. 

 
Projekt Kovačnica

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Projekt Kovačnica

Prvič, Kovačnica deluje kot coworking prostor, kjer podjetniki ne dobijo le delovnega mesta, ampak tudi priložnost za sodelovanje in izmenjavo idej z drugimi podjetniki. Ta aspekt spodbuja inovativnost, saj lahko medsebojno sodelovanje vodi do novih in boljših rešitev. Drugič, mentorstvo in svetovanje, ki ga ponuja Kovačnica, je prilagojeno potrebam sodobnih podjetnikov. Nudi jim dostop do strokovnjakov in mentorjev z različnih področij, kar je ključno za razvoj njihovih produktov in storitev. 

Tretjič, Kovačnica spodbuja družbeno inovativnost, saj s svojimi programi podpira podjetja, ki rešujejo družbene izzive. Tako ni osredotočena le na gospodarski vidik podjetništva, ampak tudi na družbeni vpliv, ki ga podjetja lahko imajo. Četrtič, Kovačnica spodbuja regionalno sodelovanje, saj se povezuje z lokalnimi oblastmi, izobraževalnimi ustanovami in drugimi akterji,  kar omogoča boljše razumevanje in reševanje lokalnih izzivov.

Kovaški Heckaton, 20. oktober 2023

PROGRAM DOGODKA

Lokacija: Kovačnica - podjetniški inkubator Kranj
Časovnica: Celodnevni dogodek

Podjetniški inkubator Kovačnica, skupaj z Mestno občino Kranj in inovativnimi gorenjskimi podjetji združenimi v projektu »Bionika«, pripravlja enodnevni dogodek na katerem bodo mladi reševali izzive gorenjskih podjetij s področja inovacij, energetike in 5G tehnologij. "Kovaški heckaton" bo intenziven enodnevni dogodek, kjer se mlade ekipe sestanejo in se lotijo hitrega razvijanja prototipov, aplikacij ali idej, ki naslavljajo aktualne družbene, tehnološke ali ustvarjalne teme. V časovnem okviru enega dne se ekipe poglobijo v določen izziv, si izmenjajo ideje ter skozi timsko sodelovanje oblikujejo in predstavijo svoje rešitve. Mladi udeleženci na dogodku niso samo tekmovalci, temveč tudi soustvarjalci prireditve. Poleg razvojnega dela imajo priložnost prisluhniti navdihujočim govorcem, ki delijo svoje izkušnje in znanje na področju tehnologije, oblikovanja in podjetništva. Prav tako bodo voljo delavnice, kjer mladi lahko pridobijo nove veščine ter se naučijo osnov hitrega prototipiranja in razvoja idej. Skozi celoten dan pa jih spremljajo izkušeni mentorji s podjetji, ki poznajo izzive in trende na teh področjih. Pozno popoldanski del dogodka, je rezerviran za »pitche« in predstavitve rešitev komisiji, razglasitev zmagovalcev ter podelitev nagrad najboljšim ekipam. Dan pa bomo zaključili ob sproščenem druženju in mreženju, kjer bo beseda tekla tudi o bodočem povezovanju in realizaciji idej v sodelovanju s sodelujočimi podjetji in mentorji.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino