Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Lokalna eko zdrava tržnica

Ponudba Lokalno eko zdrave tržnice je sooblikovana skupaj s ponudniki in obogatena z raznolikimi lokalnimi pridelki in proizvodi, zavedajoč se, da lahko le tako učinkovito vzpodbujamo lokalno samooskrbo.

Fotografija Eko zdrava tržnica

Občina Razkrižje je zasnovala in pripravila projekt Lokalna Eko Zdrava Tržnica z namenom, da se uredi obstoječa lokacija na prostem v naselju Šafarsko, ki se že sicer uporablja za potrebe ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov. Izvajanje operacije se je sicer pričelo v roku, vendar je bilo slednje skoraj skozi celotno obdobje izvajanja pod vplivom razglašene pandemije  nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID19), nastalih posebnih okoliščin, omejenih socialnih stikov  in zaustavljene gospodarske aktivnosti v državi,  spremenjene organizacije dela, vojne v Ukrajini ter posledičnega dviga cen in podaljšanja dobavnih rokov, kar je za posledico imelo prekinitev,  podaljšanje in prestavitev izvajanja zastavljenih aktivnosti. Ob tem je bil kot prvi na lokalni eko zdravi tržnici vzpostavljen registriran samopostrežni prodajni avtomat s prodajo lokalnih eko pridelkov, kar se je pokazalo še posebej koristno. Prav tako se je oblikovala celostna grafična podoba lokalne eko zdrave tržnice, ob čemer se z izbranim logotipom lokalna eko zdrava tržnica predstavlja tudi vizualno. 

Namesto osebnega skupnega sejemskega nastopa eko ponudnikov na sejmu AGRA, se je projekt na enak način predstavil na spletni AGRI. Zaradi močno podaljšanih dobavnih rokov in poti je bil univerzalni stroj s priključki dobavljen šele v zaključni fazi izvajanja operacije,  a kljub temu vsaj deloma uporabljen za delo na lokalni eko zdravi tržnici. V dogovoru z lastnikom zemljišča, na katerem je vzpostavljena lokalna eko zdrava tržnica, ki je tudi partner projekta, je bila urejena tudi komunalna ureditev in sanitarije. Postavljenih je bilo pet profesionalnih hitromontažnih stojnic ter urbana oprema, v obstoječem skladiščnem prostoru pa postavljena tudi hladilna omara. Sodelujoči partnerji so kot eko ponudniki v projektu aktivno sodelovali ves čas izvajanja projekta, z delom pa bodo tudi nadaljevali, saj se že dogovarjajo za nadaljnji razvoj oziroma širitev lokalne eko zdrave tržnice. Lokalna eko zdrava tržnica je tako urejena z novo kmetijsko mehanizacijo in ustrezno opremljena z načrtovano opremo, promovirana in označena z tablo.

Fotografija Eko zdrava tržnica

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Fotografija Eko zdrava tržnica

V Občini Razkrižje je vse več kmetij, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost oz. je kmetija registrirana kot turistična kmetija, ni pa neke urejene skupne točke oz. lokacije, kjer bi ti ponudniki lahko presežek pridelkov ponudili in tržili. 

Vzpostavitev lokalne eko zdrave tržnice na trenutni lokaciji v naselju Šafarsko, kjer se bo točno vedelo kdo in kaj prodaja (z ustreznimi listinami in certifikati o neoporečnosti pridelkov in izdelkov) bo inovativno povezovala različne oblike trženja lokalnih eko izdelkov doma in drugod.  Ob tem bo ključnega pomena tudi povezovanje z lokalnimi eko ponudniki iz območij sosednjih občin, v smislu njihove predstavitve lokalnim porabnikom. Z navedenim se bo vzpostavilo tudi boljše sodelovanje in krepitev kmetovalcev, ki že imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji; kmetje, ki  želijo registrirati dopolnilno dejavnost; eko pridelovalci in pridelovalci, ki se šele usmerjajo v eko;  kmetje, ki kmetujejo na sonaravni način; izdelovalci; širša javnost  v vlogi kupcev lokalnih pridelkov; večji potencialni odjemalci pridelkov kot izvajalci zelenih naročil in nosilci turističnih dejavnosti, društva in raziskovalci.

 

Delavnice, 30. september 2023

PROGRAM DOGODKA

Lokacija: Lokalna eko zdrava tržnica, Šafarsko 10b, Razkrižje
Časovnica: 9.00 do 19.00


DOPOLDANSKI DEL:
v dopoldanskem času bomo v okviru projekta »Food for the future«, ki je sofinanciran iz projekta FOOD WAVE v okviru programa DEAR, izvedli tekmovanje mladih kuharjev amaterjev v pripravi zdravih, cenovno dostopnih jedi iz živil, ki so lokalno pridelana – z namenom motivacije mladih in ostalega prebivalstva.

POPOLDANSKI DEL:
v popoldanskem času načrtujemo izvedbo predavanja ali delavnice na temo promocije trajnostnega prehranjevanja ter širjenja znanja, saj ima slednje pomembno vlogo pri spreminjanju prehranskih navad in spodbujanju trajnostnega razmišljanja o hrani.

Na dogodku se nam bo pridružila in predstavila tudi skupina žensk iz Srbije (iz občin Aleksinac, Pirot, Babušnica in Vlasotince), ki se ukvarjajo z domačo predelavo sadja, zelenjave, mlečnih izdelkov in tudi kmečkim turizmom.
Študijski obisk bo izveden v okviru projekta »Krepitev podjetništva in vloge kmečkih žensk v Srbiji«, ki ga izvaja Slovenska Karitas
ob podpori Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, Občina Razkrižje pa sodeluje kot partner.
Ker bodo ravno v tem obdobju potekale tudi aktivnosti »Evropskega tedna mobilnosti 2023«, ki se izvaja in sofinancira v okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE, bomo parkiranje za obiskovalce zagotovili na drugem koncu naselja Šafarsko in obiskovalce povabili, da se do prizorišča dogodka odpravijo peš.

Vršila se bo tudi ponudba izdelkov na stojnicah in v hiškah.

Utrinki z dogodka

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino