Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Lokalne akcijske skupine za ribištvo na skupnem srečanju začrtale pot naprej

Ljubljana, 22. 12. 2023 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj potekal sestanek vseh vključenih v izvajanje ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 (P ESPRA 2021-2027).

Namen srečanja, ki je potekal na povabilo dr. Bety Breznik, vodje skupine za CLLD na Sektorju za ribištvo MKGP, je bil ovrednotiti dosedanje delo ter podati jasne usmeritve in cilje za prihodnje. Sestanka so se poleg predstavnikov Sektorja za ribištvo MKGP udeležili predstavniki vseh lokalnih akcijskih skupin za ribištvo (LASR Feral, LASR Gorenjske ribe, LASR Alpske reke, Ribiški LAS Posavje 2021-2027, Ribiški LAS Podravje in LASR Savinjske regije) ter predstavniki Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Po seznanitvi z rezultati iz letnega preglednega sestanka z Evropsko komisijo s strani organizatorjev srečanja so lokalne akcijske skupine za ribištvo predstavile svoj napredek in načrt dela za leto 2024. Soglasno so izrazile podporo dosedanjemu načinu dela, odprti komunikaciji in redni koordinaciji, kar se je v preteklem delu izkazalo kot zelo uspešno. Izpostavili so potencial, ki bi ga lahko prinašali projekti sodelovanja v povezavi s skupnimi promocijskimi aktivnostmi (združevanje lokalnih z nacionalnimi promocijskim aktivnostmi), poenotenje postopkov na lokalnem nivoju ter pomen rednih srečanj in komunikacije med vsemi akterji, kar je ključ za uspešno izvajanje CLLD.

Predstavniki lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, Agencije za kmetijske trge ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sedijo za mizo na delovnem srečanju.
Predstavniki lokalnih akcijskih skupin za ribištvo o svojih načrtih dela v 2024
Predstavniki lokalnih akcijskih skupin, agencije za kmetijske trge ter ministrstva za kmetijstvo na skupinski fotografiji. V ozadnju stena z logotipi MKGP.
Skupinska fotografija ob uspešnem srečanju

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino