Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

10.10.2023

ŠOLA ODPRTE KOHEZIJE: Podatkovna ekspedicija – zdaj gre zares!

5. oktobra 2023 smo izvedli prvi seminar z učitelji, kjer smo se posvetili zasnovi projekta. Učitelji bodo spodbudili dijakinje in dijake, da bodo spoznali kohezijsko politiko in cilje ter metode civilno-družbenega spremljanja. Nato bodo med projekti, ki se s finančno podporo kohezijske politike izvajajo v njihovem okolju, izbrali projekt, ki ga želijo spremljati. Začeli bodo zbirati informacije in podatke o izbranem projektu, raziskovati teritorialni in tematski kontekst, v katerem se projekt izvaja, da bodo razumeli, kateri so razlogi, da je bil projekt izbran za financiranje, kdo se je odločil za odobritev projekta in po katerih postopkih. Spoznali bodo tudi tehnike iskanja sekundarnih podatkov, pravilnega dokumentiranja, iskanja uradnih in zaupanja vrednih virov. Cilj prvega sklopa je izdelati načrt projekta, ki bo osnova za izvajanje nadaljnjih aktivnosti.

V petek, 6. oktobra 2023, dan po prvem seminarju Odprte šole kohezije, smo že obiskali prvo šolo, Srednjo ekonomsko poslovno šolo v Kopru, nekaj dni zatem je sledil obisk Strokovno izobraževalnega centra Ljubljana. Obiski šol se nadaljujejo in do konca meseca novembra bomo obiskali vse srednje šole, ki v projektu sodelujejo.

V okviru “Podatkovne ekspedicije” se pogovarjamo o Evropski kohezijski politiki in pregledujemo projekte, ki so se oziroma se še izvajajo s pomočjo kohezijskih sredstev v domačem kraju. Dijakinje in dijaki spoznavajo tudi razsežnosti vplivov projektov na življenje državljanov EU. Vsaka šola raziskuje tri projekte, med katerimi bodo izbrali tistega, ki ga bodo spremljali do konca programa ASOC.

Dijakinje in dijaki so se z navdušenjem lotili dela. Nekaj idej je že vzklilo na prvi učni uri v razredu.

Vir fotografij: Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino