Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

20.09.2023

Šola odprte kohezije – ASOC Slovenija

V šolskem letu 2023/24 smo v sodelovanju s Kulturno izobraževalnim društvom Pina začeli pilotni projekt –  interdisciplinarni izobraževalni program Šola odprte kohezije (angl. At the School of Open Cohesion – ASOC), ki je namenjen vsem vrstam srednjih šol po Sloveniji.

Program združuje državljansko vzgojo, pridobivanje digitalnih in statističnih veščin ter podatkovno novinarstvo s horizontalnimi kompetencami. Mladi razvijejo kompetence kritičnega mišljenja, reševanja problemov, skupinskega dela in medosebne ter komunikacijske veščine. Predstavlja odličen način za dopolnitev rednega srednješolskega izobraževalnega programa.

Gre za pilotni projekt v Sloveniji, ki se uspešno izvaja že v Italiji, Španiji, Grčiji, Bolgariji, Portugalskem in na Hrvaškem. V Slovenijo je projekt prišel na pobudo Evropske komisije, ki želi aktivneje vključiti mlade v izvajanje kohezijske politike v Sloveniji.

V šolskem letu 2023/24 v projektu sodeluje 8 srednjih šol iz različnih slovenskih regij: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Srednja tehniška šola Koper, Biotehniška šola Šempeter, Gimnazija Nova Gorica, Gimnazija Ormož, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, SIC Ljubljana, IC Piramida Maribor: Srednja šola za prehrano in živilstvo.

Foto: MKRR

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino