Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

20.02.2024

Šola odprte kohezije: ekipa Dobrovoljčki

Mladi kohezijci zaključujejo drugi sklop programa v Šoli odprte kohezije. V drugem sklopu so se naučili, kako doseči, da podatki »spregovorijo«. Zelo pomembno se je naučiti tehnik za pridobivanje informacij iz najdenih naborov podatkov in utrditi znanje o njih, da lahko na podlagi podatkov predstavimo učinkovite in prodorne zgodbe. Spoznali so temeljne (in osnovne) tehnike za zbiranje, čiščenje, analiziranje, primerjanje podatkov ter ustvarjanje vizualnih predstavitev podatkov. Zaključno delo drugega sklopa programa je podatkovno novinarski članek, ki ga pripravi vsaka sodelujoča ekipa in predstavlja prvo analizo podatkov, ki so jih ekipe pridobile pri spremljanju projekta.

Ekipa Dobrovoljčki, ki jo sestavljajo dijakinje in dijaki Biotehniške šole Šempeter, so si za spremljanje izbrali projekt Hiša dobre volje Miren. V nadaljevanju predstavljamo njihovo prvo analizo podatkov oz. podatkovno novinarski članek, ki so ga pripravili.

"Demokratično smo se odločili za projekt Hiša dobre volje v Mirnu. Vzrokov je bilo kar nekaj, predvsem pa je prevladoval socialni aspekt. Socialna problematika upokojencev je v naši družbi velika, predvsem na podeželju, kamor je geografsko umeščen tudi Miren. Tudi mi želimo biti del te zgodbe in z dobro voljo (glasbeni in pevski nastopi, igranje družabnih iger, sprehodi...) na naših obiskih popestriti vsakdanjik v Hiši dobre volje v Mirnu." 
ekipa Dobrovoljčki


Hiša dobre volje Miren

Hiša dobre volje v občini Miren Kostanjevica je pomemben člen pri zagotavljanju socialne oskrbe najstarejših občanov. Za to imata največ zaslug Občina Miren Kostanjevica in Dom upokojencev Nova Gorica. Prva je poskrbela za prostore in delno financiranje, druga pa za organizacijo varstva. Trenutno je v Hiši dobre volje okoli 18 do 20 oskrbovancev. Del oskrbnine, to je obrok, uporabniki plačajo sami. Zaposlene so tri osebe. Hiša dobre volje je namenjena posameznikom, ki ne potrebujejo celodnevne oskrbe, a potrebujejo pomoč, oskrbo, varstvo in kakovosten način preživljanja svojega prostega časa za določen del dneva (10 ur). Skupnostni programi pomembno aktivirajo posameznike, dopolnjujejo in razbremenjujejo družinsko oskrbo ter podaljšujejo bivanje ljudi v lastnih domovih. Namenjeni so dvigu kakovosti življenja, olajšanju vsakdana in izboljšanju psihofizičnega stanja. Vsakodnevno (razen vikendov in praznikov) je poskrbljeno za nego, varstvo, tople obroke, telovadbo, animacijo, ustvarjalne delavnice ipd. Dejavnost centra je prilagojena potrebam in željam uporabnikov, zato je paleta ponudbe raznolika: jezikovni tečaji ,tečaji ročnih spretnosti, likovne delavnice, kuharske delavnice, kulturni dogodki, medgeneracijska druženja z otroci in mladostniki, razstave, ekskurzije.
Od ustanovitve Dobre hiše v Mirnu pa do danes so si številke uporabnikov zelo podobne. Vsako leto je oskrbovancev med 18 in 25. To je predvsem odvisno od prostora in delovne sile. Prostor HDV v Mirnu sprejme do 20 oskrbovancev. Iz leta v leto se potrebe po oskrbi večajo, vendar je velikost prostora tista, ki določi zgornjo mejo. V določenih obdobjih se pojavi tudi problem s strokovnimi delavci. Fluktuacija strokovne delovne sile je srednja, vendar je na trgu skromna ponudba zahtevane delavne sile. Velikokrat si potem pomagajo s sodelavci v DU Nova Gorica. Pod okriljem DU Nova Gorica obstajajo štiri Hiše dobre volje: Miren, Komen , Ajdovščina in Nova Gorica. Pred leti je bila ustanovljena tudi HDV v Desklah. Zaradi premajhnega zanimanja so jo pred kratkim zaprli. Hiša dobre volje v Mirnu naj bi zagotavljala oskrbo za občane in občanke občine Miren Kostanjevica. Danes vsakodnevno prihajajo v HDV tudi oskrbovanci iz sosednjih občin in celo iz Italije.
Občina Miren Kostanjevica je geografsko razdeljena na dva dela: nižinski del, kjer so naselja Miren, Bilje in Orehovlje in večji del občine, ki pokriva ozemlje zahodnega dela matičnega Krasa. To so naselja Opatje selo, Kostanjevica na Krasu, Vojščica, Temnica, Lipa,… Zaradi oddaljenosti in slabih prometnih povezav iz omenjenega dela občine ni oskrbovancev. Po pogovoru z go. Tino Krog tudi v HDV v Komnu ni oskrbovancev iz omenjenega območja, kljub bližini in večji navezanosti Kraševcev na Komen.
Želeli smo narediti tudi anketo s sorodniki glede vloge HDV v Mirnu. Prejeli smo samo tri odgovore. Ugotovili smo, da je to premajhen vzorec za analizo. Kljub temu, smo iz prispelih anket zaznali veliko pozitivnih odgovorov in misli glede delovanja HDV.
Sodelovanje med občino in DU Nova Gorica je dobro. Odgovorni na občini Miren Kostanjevica so zadovoljni z organizacijo in vlogo HDV. Tudi v občini Miren Kostanjevica se število starejših povečuje, zato je pomembno poskrbeti tudi za to skupino občanov. Tudi v DU Nova Gorica so zadovoljni, da HDV v Mirnu uspešno deluje. To je velika razbremenitev za domove za starejše v Goriški regiji.
Tudi mi smo se na obiskih v Mirnu prepričali, da je kljub različnim birokratskim težavam Hiša dobre volje pozitivna zgodba in pomemben delček v življenju lokalne skupnosti. Program je prepoznaven zaradi sodelovanja pomembnih deležnikov, ki oblikujejo zdravo jedro v lokalni skupnosti (različna društva, osnovna šola, cerkev).

Avtor: ekipa Dobrovoljčki

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino