Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

06.03.2024

Šola odprte kohezije: ekipa Railspect

Ekipo Railspect sestavlja 22 dijakov 3. letnika programa Logistični tehnik, Strokovno izobraževalnega centra Ljubljana. Dijakinje in dijaki so si za spremljanje izbrali transnacionalni projekt CONNECT2CE. V nadaljevanju predstavljamo njihovo prvo analizo podatkov, ki so jo strnili v podatkovno novinarski članek.

“Za spremljanje tega projekta smo se odločili, ker je povezan z našo smerjo izobraževanja, to je z logistiko.”
ekipa Railspect

Projekt CONNECT2CE

Projekt CONNECT2CE, katerega glavna cilja sta izboljšanje dostopnosti in povečanje povezanosti regionalnih, obrobni in čezmejnih območij Srednje Evrope, predstavlja pomemben korak k uresničevanju trajnostne mobilnosti v tej regiji. Z zavzetostjo za reševanje izzivov omejene dostopnosti se projekt osredotoča na spodbujanje inovativnih rešitev ter uvedbo novih javnih prevoznih storitev.
Sodelovanje osmih držav, ki so združile moči v okviru tega projekta, odraža željo po skupnem delovanju in soustvarjanju boljše infrastrukture prevoznih storitev. Skupni proračun projekta, ki znaša 2.700.000 evrov, omogoča izvajanje obsežnih ukrepov za izboljšanje prometne povezljivosti in omogoča uresničevanje ciljev projekta CONNECT2CE.
Poudariti velja, da je Nemčija z več kot polovico skupnega proračuna (550.000 evrov) izrazila svojo vodilno vlogo in močno zavezanost k uspehu projekta. Slovenija, ki je s 150.000 evri prispevala manjši znesek, kljub temu igra pomembno vlogo v skupnem prizadevanju za izboljšanje mobilnosti in povezanosti v regiji.
Vsaka sodelujoča država prinaša edinstvene izzive, potrebe in priložnosti v okviru projekta. Vseeno pa vsaka od njih, ne glede na velikost finančnega vložka, prispeva k oblikovanju celostne strategije za izboljšanje dostopnosti do prevoznih omrežij. Skupno proračunsko sodelovanje teh držav predstavlja trden temelj za uresničevanje inovativnih rešitev, ki bodo pomagale oblikovati sodoben, učinkovit in trajnosten prevozni sistem na območju Srednje Evrope.
S projektnimi cilji in finančnimi sredstvi kot usmeritvijo, projekt CONNECT2CE izraža ambicijo za ustvarjanje pozitivnih sprememb v prometni infrastrukturi, kar bo nedvomno prispevalo k dvigu kakovosti življenja prebivalcev Srednje Evrope. S tem se odpira pot k bolj trajnostni, vključujoči in učinkoviti prihodnosti mobilnosti v tej raznoliki in bogati regiji.

Avtor: ekipa Railspect

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino