Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Delavnica podjetniškega odkrivanja v Pomurju: Digitalne rešitve za zeleno prihodnost

Ekipa pametne specializacije S5 na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj je v četrtek, 14. decembra, sodelovala na Delavnici GreenPulse 5.0 v organizaciji Tehnološkega parka Pomurje, kjer je skupaj z inovativnimi podjetji v regiji in širše iskala rešitve in dobre prakse digitalnega in zelenega prehoda.

Vodja sektorja za pametno specializacijo Marko Hren je udeležencem dogodka predstavil prihajajoče spodbude in ukrepe za digitalni in zeleni prehod MSP in velikih podjetij. Dogodek GreenPulse 5.0 je v sržu vsebin, ki bodo opredeljevale naše prioritete v naslednjih letih:  prehod v trajnostno gospodarstvo, potrošnjo in proizvodnjo, je poudaril Hren. V nadaljevanju je predstavil vlogo koncepta S3 in S5 v globinski transformaciji gospodarstva, v prehod skoz  DEEP TECH inoviranje. Ko govorimo o DEEP TECH imamo v mislih integracijo vseh tehnologij , procesov in poslovnih modelov že v dizajnu inoviranja. To je skupek HIGH-TECH za celovito transformacijo proizvodnega procesa in poslovnega modela (npr. digitalni dvojček s podporo UI) – integracija KETs in HOM in etike ter poslovnih modelov v smislu Družbe 5.0., je še dodal Marko Hren.

Na primeru blockchain je predstavil primer LCA – (Life cycle assessment) – presoja izdelkov v celotnem življenjskem ciklu, ki bo v prihodnosti standard in prihaja do nas skozi različne regulative kot je uredba o taksonomiji, ki preprečuje, da bi dejali kredite za netrajnostne naložbe, preprečuje, da bi uvažali surovine, materiale, ki niso pridelane na trajnostni način. In to se tiče vsakega podjetja in malega obrtnika je še poudaril.

V svoji predstavitvi se je Hren dotaknil različnih instrumentov pridobivanja evropskih sredstev od prijav na I3 projekte (Interrigional Innovation Investment Instrument), do programa Obzorje, kjer ima Slovenija odlične rezultate ter Interreg programov. V oktobru so bili razpisi tudi na European Innovation Valleys (EU),kamor se bodo dolgoročno koncentrirala vlaganja. Hren je kot primer ambicioznosti vlaganj  Slovenije izpostavil  primer  INNORENEW.

Sledile so predstavitve inovativnih, zelenih in digitalnih rešitev različnih start-up, malih in srednjih podjetji v Pomurju in širše.

Podjetje Paradajz (Lušt) je predstavil svojo transformacija zelene vizije v  poslovni uspeh, kjer so s izkoriščanjem naravnih virov v okolici, kratkimi transportnimi poti ter s pomočjo digitalizacije in robotizacije preoblikovali podjetje v zgodbo o uspehu.

Pomurski tehnološki park je predstavil koncept platforme GreenPulse 5.0, ki bo povezovala podjetja in jim pomagala pri digitalnem in zelenem prehodu.

Podjetje Archtur je predstavilo svoje inovativno podjetje na področju združevanja raziskav, znanosti, umetnosti in poslovanja. Podjetje Greentwin je predstavilo svoje delovanje na področju digitalnih dvojčkov, podjetje Iforcube spremljanje proizvodnje in procesov v realnem času ter hitro prilagajanje na spremembe. Infor digital pomoč podjetjem pri digitalnem prehodu. Podjetje PRIOT njihovo uspešno zgodbo na Norveškem trgu, podjetje AKS.BI poslovno analitiko in podjetje Preciz njihov scale monitoring, virtualne tehtnice.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ocenjuje, da je bila delavnica v Pomurju  uspešno izvedena, saj so se je udeležili predvsem start-upi, mala in srednja podjetja, ki so ključni pri procesu podjetniškega odkrivanja. V sklopu poslanstva izvajanja Strategije pametne specializacije S5 bo strokovna ekipa na ministrstvu nadaljevala z izvedbo regionalnih delavnic po vsej Sloveniji tudi v prihodnje, s čimer želimo doseči čim več podjetniških iniciativ s potencialom razvoja prebojnih inovacij in s trženjskim potencialom.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino