Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

25.10.2023

Evropska sredstva za digitalizacijo notarskih storitev

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Digitalizacija notarskih storitev«.

Evropska sredstva za digitalizacijo notarskih storitev

Ministrstvo za pravosodje bo v okviru projekta med drugim razvilo informacijski sistem, izvedlo izobraževanja in usposabljanja notarjev za uporabo razvitega informacijskega sistema ter zagotovilo dostop do oblačnih kapacitet in ustrezne strežniške infrastrukture ter licenčne programske in druge opreme. S tem bo digitaliziralo notarske storitve ter tako omogočilo hiter dostop do celotnega arhivskega gradiva notarjev, zagotovilo večjo učinkovitost in kakovost dela ter državljanom in pravnim subjektom omogočilo koristi s skrajšanjem roka za dostop do notarskih listin in njihovo varno trajno hrambo.

Natančneje, z izvedbo projekta »Digitalizacija notarskih storitev« bo omogočeno celovito poslovanje notarjev v elektronski obliki z namenom:

  • izboljšanja podpornega okolja za sodelovanje z gospodarstvom in državljani ter na ta način prispevanja k povečanju uporabe in razvoja digitalnih storitev, ki jih nudi javni sektor, ter hkrati omogočanja enostavnega, hitrega in elektronskega dostopa do podatkov za državljane,
  • vzpostavljanja pogojev za oddaljen dostop do notarja preko videokonferenčnega sistema,
  • preverjanja identitete strank in izvajanja sestave vseh notarskih listin (notarskih zapisov, notarskih zapisnikov, overitev podpisov) na daljavo,
    arhiviranja notarskih listin v digitalni obliki,
  • omogočanja vpisov v uradne evidence na podlagi digitalnih listin,
  • preverjanja in izpolnjevanja fiskalnih obveznosti in drugih obveznosti strank v zvezi z javnopravnimi in drugimi omejitvami transakcij,
  • izobraževanja notarjev in vseh zaposlenih v notarskih pisarnah za rokovanje z novim sistemom s pomočjo sodobnih tehnologij (možnost izvedbe virtualnega izobraževanja),
  • dolgoročne hrambe notarskih listin o najpomembnejših pravnih poslih v digitalni obliki in
  • omogočanja tudi širšega mednarodnega sodelovanja pri razvoju in vzpostavitvi inovativnih, kakovostnih in varnejših digitalnih storitev za državljane in podjetja na področju notarskih storitev.

Za projekt v vrednosti 1.826.550,75 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dober milijon evrov, natančneje 1.055.371,89 evrov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino