Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

22.02.2024

Iščemo zmagovalni kohezijski projekt na natečaju REGIOSTARS 2024

REGIOSTARS je vsakoletni natečaj, ki ga od leta 2008 organizira DG REGIO; natečaj je postal evropski znak odličnosti za projekte, ki jih financira EU in ki prikazujejo vpliv ter inkluzivnost regionalnega razvoja.

REGIOSTARS se podeljujejo projektom v 5 kategorijah:

• Kategorija 1) KONKURENČNA IN PAMETNA EVROPA – Spodbujanje konkurenčnosti, inovacij in gospodarske odpornosti

• Kategorija 2) ZELENA EVROPA – Zelena preobrazba kot omogočitelj regionalnega razvoja

• Kategorija 3) POVEZANA EVROPA – Povečanje mobilnosti in povezanosti med regijami

• Kategorija 4) DRUŽBENO IN VKLJUČUJOČA EVROPA – Doseganje bolj vključujoče Evrope s sproščanjem regionalnih talentov

• Kategorija 5) EVROPA BLIŽJE DRŽAVLJANOM – Spodbujanje trajnostnega razvoja vseh vrst ozemelj

Regiostars 2024

Še nekaj pravil:

Projekti morajo biti zaključeni do dneva prijave na natečaj. Zaključen projekt je tisti, pri katerem so bile izvedene vse načrtovane dejavnosti, prejel je ves finančni prispevek, upravičenec ali organ upravljanja pa ga je označil za zaključenega.

Prijaviti je mogoče projekte, ki so od 1. januarja 2014 prejeli sofinanciranje iz naslednjih virov:

  • Evropskega sklada za regionalni razvoj (vključno z vsemi projekti Interreg),
  • Kohezijskega sklada,
  • Evropskega socialnega sklada (in Evropskega socialnega sklada Plus) ter
  • Sklada za pravični prehod.

Strokovna žirija bo ocenila oddane prijave in izbrala finaliste. Finalisti bodo nato povabljeni na “zaključni krog” izbora med Evropskim tednom regij in mest (EURegionsWeek) v Bruslju. Kot v preteklih letih bo javnosti omogočeno glasovanje za najljubšega finalista za nagrado za izbiro javnosti. Vsi zmagovalci bodo razglašeni med slovesnostjo REGIOSTARS, ki bo potekala tudi med EURegionsWeek od 7. do 10. oktobra 2024 v Bruslju.

Zmagovalci šestih kategorij bodo osvojili lokalno komunikacijsko kampanjo, izvedeno v sodelovanju z DG REGIO, s katero bodo lahko promovirali nagrajene dejavnosti v regiji.

Prijava je mogoča bodisi v angleškem jeziku bodisi v slovenščini do 31. maja 2024.

Več podrobnosti o postopku prijave najdete v priročniku za prijavitelje , več informacij pa na tej povezavi.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino