Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

18.10.2023

Objavljen razpis za podporo strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom za obdobje 2023 – 2026

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanosti in inovacije je objavilo Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026«.

Namen javnega razpisa je skozi nadgradnjo strateško razvojno inovacijskih partnerstev krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko ( RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov inoviranja v konceptu petorne vijačnice inoviranja, ki delujejo na posameznem področju uporabe Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5).

Prednostna področja uporabe S5 so:

Pametna mesta in skupnosti,
Horizontalna mreža informacijsko – komunikacijskih tehnologij,
Zdravje – medicina,
Pametne zgradbe in dom z lesno verigo,
Trajnostna pridelava hrane,
Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
Trajnostni turizem,
Mobilnost,
Tovarne prihodnosti,
Materiali kot končni produkti.

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje delovanja SRIP po posameznih prednostnih področjih S5, katerih cilj je nadgradnja delovanja SRIP z osredotočanjem na ključne omogočitvene tehnologije iz tri nivojske prioretizacije S5. Preko okrepljenega sodelovanja deležnikov v SRIP je cilj podpore spodbuditi povečana skupna vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih. SRIP lahko delujejo na več ravneh, prek trinivojske strukture prioretizacije S5, s čemer spodbuja povezovanje v vertikalne verige vrednosti v okviru produktnih smeri ter horizontalne tehnološke in netehnološke inovacije.

Višina sredstev: 9.000.000,00 evrov.

Rok za oddajo vlog je najkasneje tri delovne dni pred odpiranjem vlog, ki bo 15. 11. 2023.

Informativni dan
Informativni dan bo 19. 10. 2023 ob 10. uri v prostorih ministrstva (Kotnikova 38, Ljubljana) in na daljavo preko preko aplikacije Zoom.
Kdor se želi udeležiti informativnega dneva v živo, naj prosim to sporoči na e-naslov: [email protected], do srede, 18. 3. 2023 do konca dneva.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino