Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

S pametno specializacijo sprožamo priložnosti za preboj slovenskega gospodarstva

Ekipa pametne specializacije S5 na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj je v sredo, 22. novembra, skupaj z Regijsko razvojno agencijo (ROD) Ajdovščina, SRIP TOP in SRIP Zdravje-Medicina,  organizirala delavnico podjetniškega odkrivanja.

Zelo dobro obiskano delavnico je sprva pozdravila direktorica ROD Ajdovščina Brigita Habjan Štolfa ter predala besedo podžupanu občine Ajdovščina Matjažu Bajcu, ki je povedal, da je Ajdovščina vodila sila na področju gospodarstva v Severni Primorski, predvsem na račun visokotehnološke in letalske industrije. Tukaj so podjetja izredno usmerjena na evropski in mednarodni trg, zato so se z veseljem odločili gostiti takšno delavnico, v okviru pametne specializacije, v Ajdovščini.

Začetek delavnice je bil namenjen predstavitvi pametne specializacije (S5). Vodja sektorja za pametno specializacijo na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Marko Hren je dejal, da je pametna specializacija živ organizem, ki se stalno spreminja, spreminjajo se  prednostna področja in strateška partnerstva. Namen obiskov v regijah  je  ukoreninjenje pametne specializacije (S5) na lokalne ravni, saj iščemo tudi najbolj oddaljene akterje inovativnosti in odličnosti. S5 je tudi pogoj za črpanje evropskih sredstev iz Cilja Politike 1 Evropske kohezijske politike. Empirične analize kažejo, kje je slovensko gospodarstvo skupaj z našo raziskovalno sfero močno. Imamo izkazane  potenciale tako v umeščenosti v globalne verige vrednosti in v izvozu,  kot na področju  odličnosti  raziskav, namen pa je, da te močne atribute povežemo, saj smo ena najbolj diverzificiranih držav v OECD, je še dodal Hren.

V svoji predstavitvi se je Hren dotaknil različnih instrumentov pridobivanja evropskih sredstev od prijav na I3 projekte (Interrigional Innovation Investment Instrument), do programa Obzorje, kjer ima Slovenija odlične rezultate ter Interreg programov. V oktobru so bili razpisi tudi na European Innovation Valleys (EU),   kamor se bodo dolgoročno koncetrirala vlaganja. Dotaknil se je tudi iniciative Vanguard. Hren je kot primer ambicioznosti vlaganj  Slovenije izpostavil  primer  INNORENEW.

Naslednja je besedo prevzela Nataša Pibernik iz SRIP TOP, ki dejala, da je namen SRIP-a povezati slovensko industrijo, jo preplesti z razvojno, raziskovalni in inovacijsko dejavnostjo kot tudi državo ter jih s tem pripraviti na nove izzive pametne specializacije. V SRIP TOP se prepletajo znanje in namere, rezultati pa so sinergije znotraj vertikal in horizontal, razvijajo se novi izdelki, procesi in storitve. Pomembno je, da se  znanja vračajo v SRIP in nastane nadgradnja tega, je še zaključila Pibernikova.

Dr. Igor Kovač iz SRIP TOP je predstavil izgradnjo Nacionalnega demonstracijskega centar Pametne Tovarne (NDC PT), katerega namenjen bo ustvarjanje raziskovalnih in poslovnih sinergij ter prebojev na nišnih področjih slovenskega gospodarstva z decentraliziranim regionalnim povezovanjem in sodelovanjem na področju pametnih tovarn. NDC PT je zasnovan kot  distribuirano okolje z virtualnim centrom, ki bo podjetjem, predvsem MSP, omogočal učinkovit dostop do novih tehnologij. Predstavljal bo demonstracijsko okolje uporabe tehnologij industrije 4.0 in ključnih omogočitvenih tehnologij. Hkrati bo tudi razvojno in testno okolje za visokotehnološke produkte, tehnologije in procese za proizvodna in zagonska podjetja ter raziskovalne organizacije. Slovenski industriji in raziskovalnim organizacijam bo ponujal različne storitve, je še dodal dr. Kovač.

Izredno zanimivo temo Vodikovih dolin v kontekstu S5 je udeležencem delavnice predstavil dr. Zoran Marinšek iz Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja (Zavod KC STV). Osredotočil se je na predstavitev koncepta   Lokalne energetske skupnosti kot Male vodikove doline, ter pojasnil kako uporabiti integrirani vodikov sistem v energetski oskrbi ter kje so koristi za uporabnike, dobavitelje in seveda priložnosti za za slovenska tehnološka podjetja.

Zaključna predstavitev na delavnici je bila namenjena SRIP-u Zdravje – Medicina, ki ga je predstavila dr. Alenka Rožaj Brvar, ki je poudarila, da je njihov trg zdravstveni sistem ter da inovacije, ki se ustvarijo želijo čim prej spraviti v uporabo za dobrobit bolnikom. V nadaljevanju je predstavila projekte dobrih praks ter idejo o medicinski dolini, ki naj bi temeljila na visoko tehnološkem združevanju vseh akterjev v regiji z namenom, da se zadrži mlad in visoko izobražen kadra ter znanje v regiji.

Na koncu je zbrane pozdravila še Tjaša Polc iz SRIP MATPRO, ki je dodala, da so materiali izrednega pomena ter da se moramo zavedati ali jih bomo ustvarjali sami ali jih bodo drugi. Poudarila je tudi, da so prvi, ki so začeli razvijati napovedovanje kompetenc kadrov znotraj SRIP-a, oblikovali so karierno platformo, po kompetencah in ne po poklicnih profilov.

Po delavnici je sledila odprta razprava  vseh udeležencev.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ocenjuje, da je bila delavnica v Ajdovščini uspešno izvedena, saj se jo je udeležilo več predstavnikov razvojnih agencij in tehnološkega parka goriške regije, med udeleženci pa so prevladovali predvsem podjetniki. V sklopu poslanstva izvajanja Strategije pametne specializacije S5 bo strokovna ekipa na ministrstvu nadaljevala z izvedbo regionalnih delavnic po vsej Sloveniji tudi v prihodnje, s čimer želimo doseči čim več podjetniških iniciativ s potencialom razvoja prebojnih inovacij in s trženjskim potencialom.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino