Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

17.04.2024

Skrbimo za varstvo osebnih podatkov pri izvajanju kohezijske politike

V sredo, 17. aprila, je organ upravljanja za posredniška in izvajalska telesa organiziral izobraževanje na temo Varstva osebnih podatkov pri izvajanju kohezijske politike. Namen izobraževanja je bil predstavitev obveznosti upravljavca po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošni uredbi o varstvu podatkov (Uredba EU 679/2016), uresničevanje pravic posameznikov, posredovanje in pridobivanje osebnih podatkov, kršitev varnosti osebnih podatkov in kako ukrepati in zagotavljanje skladnosti po Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Predaval je g. Anže Novak, univ. dipl. prav., ki je med udeleženci izzval tudi zanimivo razpravo. Glavni poudarki, ki so bili predstavljeni na izobraževanju v povezavi z evropsko kohezijsko politiko:

– poročanje o udeležencih je z vidika GDPR naloga v javnem interesu v povezavi z EU uredbo,

– spremljanje dejanskih lastnikov je z vidika GDPR naloga v javnem interesu in je predpisana z evropsko zakonodajo ter

– pri pripravi javnih razpisov, v kolikor gre za obdelavo osebnih podatkov oseb, ki so zaposleni pri prijavitelju, se je potrebno ustrezno sklicevati na GDPR.

Udeleženci so se dotaknili tudi drugih zanimivih tem, vezanih na različne primere uporabe in obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja evropske kohezijske politike.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino